AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón, các kích thước cho trên hình vẽ (đơn vị đo là dm). Tính thể tích V của khối dụng cụ đó.

  • A. \(V = 490\pi \,\,d{m^3}\)
  • B. \(V = 175\pi \,\,d{m^3}\)
  • C. \(V = 250\pi \,\,d{m^3}\)
  • D. \(V = 350\pi \,\,d{m^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thể tích của khối trụ có bán kính \(r=5;h=7\) là \({V_1} = \pi {r^2}h = \pi {.5^2}.7 = 175\pi\)

  Thể tích của khối nón có bán kính \(r=5;h=9\) là \({V_2} = \frac{1}{3}\pi {r^2}h = \frac{1}{3}\pi {.5^2}.9 = 75\pi\)

  Vậy thể tích của khối dụng cụ đó là \(V = {V_1} + {V_2} = 175\pi + 75\pi = 250\pi\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>