YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C′D′ có \(AB=AD=2a, AA' = 3\sqrt 2 a.\)   Tính điện tích toàn phần S của hình trụ có hai đáy lần lượt ngoại tiếp hai đáy của hình hộp chữ nhật đã cho.

  • A. \(S=16 \pi a^2\) 
  • B. \(S=20 \pi a^2\)
  • C. \(S=7 \pi a^2\) 
  • D. \(S=12 \pi a^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình trụ có bán kính đáy:

  \(AI = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt {A{B^2} + A{D^2}} = a\sqrt 2\)

  Diện tích toàn phần của hình trụ là:

  \(S = {S_{xq}} + 2.{S_{day}} \)

  \(= 2\pi \sqrt 2 a.3\sqrt 2 a + 2\pi {(\sqrt 2 a)^2} = 16\pi {a^2}.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4623

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON