ADMICRO

Tin học 7 Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em


Nội dung của Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em  dưới đây sẽ giúp các em thực hành nhập công thức và hàm vào ô tính và cách sử dụng hàm Sum,Average, Max, Min để tính toán,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

 • Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính;
 • Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN.

1.2. Nội dung

a. Ôn tập kiến thức

Hình 1. Một số hàm trong chương trình bảng tính

b. Thực hành

Bài tập 1. Lập trang tính và sử dụng công thức

Khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính có tên Danh sach lop em (đã được lưu trong bài thực hành 1);

a) Nhập điểm thi các môn như hình 30;

Hình 30. Bảng điểm lớp em

b) Sử dụng công thức thích hợp để tính trung bình của các bạn trong cột Điểm trung bình;

c) Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô dưới cùng của cột điểm trung bình;

d) Lưu bảng tính với tên Bang diem lop em.

Gợi ý làm bài:

Khởi động Excel: 

 • Bước 1. Nháy chuột vào Start;
 • Bước 2. Trỏ chuột vào Programs;
 • Bước 3. Nháy chuột chọn Microsoft Excel.

Giả sử mở bảng tính Danh sach lop em đã được lưu trong D:\LOP7\BAITH1 ta thực hiện như sau:

 • Bước 1. Nháy chọn nút lệnh  Open trên thanh công cụ;
 • Bước 2. Mở ổ đĩa D → mở thư mục "LOP7" → chọn tệp "BAITH1".

a) Nhập điểm thi các môn như hình 30 ở trên.

b) Tính trung bình của các bạn trong cột Điểm trung bình

 • Chọn ô F3 (điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An).
 • Nhập công thức =(C3+D3+E3)/3
 • Nhấn Enter, kết quả là 7.666666667

Kết quả tương ứng:

Hình 31. Tính điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An theo cách 1

Chỉ cần nhập hàm để tính cho một bạn đầu, sau đó sử dụng phương pháp sao chép để sao chép cho các bạn còn lại, bằng cách đưa chuột vào ô vuông màu đen nằm ở góc dưới bên phải ô và nháy đúp chuột để sao chép.

c) Tính điểm trung bình của cả lớp

 • Chọn ô F16
 • Nhập công thức =(F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12+F13)/11
 • Nhấn Enter, kết quả là 8.025

d) Để lưu bảng tính với tên Bang diem lop em các em cần thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1. Vào bảng chọn File, chọn Save as...;
 • Bước 2. Chọn đường dẫn đên thư mục cần lưu, sau đó gõ tên tệp Bang diem lop em vào khung File name và chọn Save.

​Bài tập 2. Mở bảng tính So theo doi the luc đã được lưu trong bài tập 4 của bài thực hành 2 và tính chiều cao trung bình, cân nặng trung bình của các bạn trong lớp em. Lưu trang tính sau khi đã thực hiện.

Gợi ý làm bài:

Giả sử mở bảng tính So theo doi the luc đã được lưu trong D:\LOP7\BAITH2\BT4 ta thực hiện như sau:

 • Bước 1. Nháy chọn nút lệnh  Open trên thanh công cụ;
 • Bước 2. Mở ổ đĩa D → mở thư mục "LOP7" → chọn tệp "BAITH2" → chọn tệp "BT4.xls".

Hình 32. Bảng tính So theo doi the luc

 • Tính chiều cao trung bình ở ô D15 là: =AVERAGE(D3:D14) \(\Rightarrow\) Kết quả là 1.5108
 • Cân nặng trung bình ở ô E15 được tính là: =AVERAGE(E3:E14) \(\Rightarrow\) Kết quả là 37.6666666667

Lưu trang tính: Chọn File \(\rightarrow\) Save (hoặc nháy nút lệnh Save ).

Hình 33. Kết quả tính chiều cao trung bình và cân năng trung bình

Bài tập 3. Sử dụng hàm AVERAGE, MAX, MIN

a) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong Bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thức.

b) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng điểm trung bình.

c) Hãy sử dụng hàm MAX, MIN để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.

Gợi ý làm bài:

a) Sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong Bài tập 1

Tính trung bình của các bạn trong cột Điểm trung bình:

 • Chọn ô F3 (điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An).
 • Nhập công thức =AVERAGE(C3,D3,E3)
 • Nhấn Enter, kết quả là 7.666666667

Chỉ cần nhập hàm để tính cho một bạn đầu, sau đó sử dụng phương pháp sao chép để sao chép cho các bạn còn lại, bằng cách đưa chuột vào ô vuông màu đen nằm ở góc dưới bên phải ô và nháy đúp chuột để sao chép.

Hình 34. Tính điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An theo cách 2

Tính điểm trung bình của cả lớp:

 • Chọn ô F16
 • Nhập công thức =AVERAGE(F3:F15)
 • Nhấn Enter, kết quả là 8.025

Hình 35. Điểm trung bình của cả lớp

So sánh cách sử dụng hàm ở trên với cách tính bằng công thức ở Bài tập 1:

 • Cách thành lập công thức như trong Bài tập 1 và cách sử dụng hàm như trên đều cho kết quả như nhau, tuy nhiên:
  • Sử dụng hàm có sẵn: đơn giản và ngắn gọn hơn, nhưng người dùng phải nhớ đúng tên hàm các thành phần trong hàm.
  • Thành lập công thức: dài dòng, mất nhiều thời gian để gõ công thức, nhưng người dùng không cần học và nhớ như hàm.

b) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng điểm trung bình:

 • Điểm trung bình môn Toán = Tổng điểm Toán của tất cả các bạn/ số bạn;
 • Điểm trung bình môn Vật lí = Tổng điểm Vật lí của tất cả các bạn/ số bạn;
 • Điểm trung bình môn Văn = Tổng điểm Văn của tất cả các bạn/ số bạn;

Các bước thực hiện:

 • Tại ô C16 (Điểm trung bình môn Toán): =AVERAGE(C3:C15) \(\Rightarrow\) Kết quả là 8.15
 • Tại ô D16 (Điểm trung bình môn Vật lí): =AVERAGE(D3:D15) \(\Rightarrow\) Kết quả là 7.69
 • Tại ô E16 (Điểm trung bình môn Văn): =AVERAGE(E3:E15) \(\Rightarrow\) Kết quả là 8.23

c) Sử dụng hàm MAX, MIN để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất:

 • Sử dụng hàm MAX để xác định bạn có điểm trung bình cao nhất:
  • Tại ô F17, ta gõ: = MAX(F3:F15)
  • Kết quả: 9.666666667
 • Sử dụng hàm MIN để xác định bạn có điểm trung bình thấp nhất:
  • Tại ô F18, ta gõ: = MIN(F3:F15)
  • Kết quả: 7

Lưu dữ liệu vừa chỉnh vào bảng tính:  Nháy chọn nút lệnh  (Save) trên thanh công cụ.

Bài tập 4. Lập trang tính và sử dụng hàm Sum

Giả sử chúng ta có các số liệu thống kế sau:

Hình 36. Bảng tính tổng giá trị sản xuất

Sử dụng hàm thích hợp tính:

 • Tổng giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột bên phải
 • Tính giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất
 • Lưu bảng tính với tên "Gia tri san xuat"

Gợi ý làm bài:

Sử dụng hàm Sum để tính giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột bên phải:

Hình 37. Giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm

Sử dụng hàm Average để tính giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất:

Hình 38. Giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất

Lưu dữ liệu vừa chỉnh vào bảng tính:  Nháy chọn nút lệnh  (Save) trên thanh công cụ.

2. Luyện tập Bài thực hành 4 Tin học 7

Sau khi học xong Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em, các em cần biết cách sử dụng hàm Sum, Average, Max, Min để tính toán.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 7 Bài thực hành 4 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

3. Hỏi đáp Bài thực hành 4 Tin học 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

 • BẢNG ĐIỂM THI
  TT TÊN GT TOÁN TIN TRUNG BÌNH XẾP LOẠI HỌC BỔNG
  1 hùng Nam 4 7 14.5
  2 bình nữ 6 8 18
  3 vân nữ 8 9 21.5
  4 bình Nam 9 10 24
  5 doanh Nam 5 8 17
  6 loan nữ 5 4 11
  7 anh Nam 9 6 18
  8 thu Nữ 4 10 19
  9 khánh Nam 6 7 16.5
  10 ngân Nữ 10 8 22


  căn cứ vào điểm trung bình và thang điểm sau để xếp loạiL:

  1 / Dưới 5 : Kém

  Từ 5 đến 6.9 : trung bình

  từ 7 đến 8.4 : khá
  từ 8.5 đến 9.4: giỏi

  từ 9.5 trở lên : xuất sắc

  2/ học bổng 100 nếu điểm tb từ 7 trỏ lên và không có môn nào dưới 5

  3/ điền các thông số vào bảng sau

  Xếp loại số lượng học bổng

  Kém

  TB
  khá
  Giỏi
  Xuất sắc

  Theo dõi (0)
 • A B C E F G H

  1

  2

  Bảng điểm lớp 7a

  stt

  Họ và tên Toán Vật lí ngữ văn điểm trung bình
  3 1 Đinh Vạn hoàng an 8 7 8
  4 2 lê thị hoài an 8 8 8
  5 3 lê thái anh 8 8 7
  6 4 phạm như anh 9 10 10
  7 5 vũ việt anh 8 6 8
  8 6 phạm thanh bình 8 9 9

  viết hàm hoặc công thức tính trung bình cho cột "điểm trung bình"

  viết hàm để xác định "điểm trung bình "lớn nhất , nhỏ nhất

  nêu các bước cần thiết để chèn thêm cột "tin học " vào giữa cột " vật lí " và cột "ngữ văn"

  nêu các bước cần thiết để chèn thêm hàng trống phía trên và dưới hang "bảng điểm lớp 7a"

  nêu các bước cần thiết để di chuyển cột "tin học " ra sau cột " ngữ văn"

  Khi sao chép công thức từ ô G3sang các ô G4,G5,H3,H6 thì công thức sẽ thay đổi ntn?

  nêu các bước cần thiết để xóa cột "tin học"

  Theo dõi (0)
 • Câu 1: Nhập dữ liệu và định dạng kí tự. Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ , màu chữ hợp lý , kẻ bên cho bảng tính như sau:

  Bảng điểm lớp 7
  STT Họ và tên Toán Văn Hóa Sử Địa Tin Anh Văn ĐTB
  7 Park Jimin 8 9 7 9 8 9 8 9 8
  3 Min Yoongi 8 8 9 7 8 9 8 9 7
  1 Kim Nam Joon 6 9 7 8 4 3 9 8 6
  6 Jeon Jeong-guk 6 5 4 9 8 2 3 5 5
  4 Junk Ho Seok 5 6 4 5 9 8 6 3 5
  2 Kim Seok Jin 4 3 6 5 8 2 6 4 5
  5 Kim Tea Hyung 6 4 3 2 5 4 3 2 3

  Câu 2 : Sử dụng hàm tính thích hợp để tính điểm trung bình (ĐTB) của các hs trên ( Kết quả điểm trung bình chỉ lấy 1 chữ số phần thập phân).

  Câu 3:Trình bày trang tính trên với hướng giấy nắm ngang với lề trên (top) = 1,5cm; lề dưới (botton) = 1,5 cm; lề trái (left)= 2cm; lề phải (right)= 1,5cm

  Câu 4:Hãy sắp xếp ĐTB theo thứ tự giảm dần? Hãy lọc ra 2 hs có ĐTB cao nhất và 2 hs có ĐTB thấp nhất và sao chép sang sheet 2.

  Câu 5 :Tạo biểu đồ hình cột họ và tên , ĐTB của bảng số liệu trên.

  *các bn làm ở phần mềm Excel và gửi cho mail mk nhé. tên mail:

  nguyenminhthi74thcsthuyphuong@gmail.com mk sẽ tik cho bn nào nhanh nhất 25 tik nhá. mk cần ghấp cho ngày hôm nay. xin các bn hãy giúp mk, mk cảm ơn các bn nhiều lắm*
  Theo dõi (0)

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)