sinh họ 12

bởi Rose Cereniti ngày 19/02/2018

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tang trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là

Theo dõi (1)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan