Rose Cereniti's Profile

Rose Cereniti

Rose Cereniti

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Rose Cereniti đã đặt câu hỏi: sinh họ 12 Cách đây 4 tháng

    Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tang trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là

  • Rose Cereniti đã đặt câu hỏi: sinh họ 12 Cách đây 4 tháng

    Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tang trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là