YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C3 trang 33 SGK Vật lý 9

Giải bài C3 tr 33 sách GK Lý lớp 9

Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R1 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

a. Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b. Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu của mỗi đèn.

Hình 11.2

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 Điện trở của dây nối từ M tới A và từ N tới B là

Rdâynối   = 1,7.10-8. = 17Ω

Điện trở tương đương của R1 và R2 mắc song song là

R12 =  =  = 360Ω

Điện  trở của đoạn mạch MN là RMN = Rdâynối  + R12 = 17 + 360 = 377Ω.

Câu b:

Cường độ dòng điện mạch chính khi đó là I =  =  = 0,583A.

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là

U = ImạchchínhR12 = 0,583.360 = 210 V.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C3 trang 33 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON