YOMEDIA
NONE

Bài tập C2 trang 32 SGK Vật lý 9

Giải bài C2 tr 32 sách GK Lý lớp 9

Một bóng đèn khi sáng hơn bình thường có điện trở \(R_1 = 7,5 \Omega\) và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là \(I = 0,6 A\). Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế \(U = 12V\) như sơ đồ hình 11.1

a. Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b. Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Để bóng đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua mạch phải đúng là 0,6A. Khi ấy điện trở tương đương của mạch là 

R =  =  = 20Ω.

Theo sơ đồ hình 11.1 thì R = R+ R2.

Từ đó tính được R2 = R - R1 = 20 - 7,5 = 12,5Ω.

Câu b:

Từ công thức R =  ta tìm được l =  =  = 75m.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C2 trang 32 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON