YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11.4 trang 31 SBT Vật lý 9

Bài tập 11.4 trang 31 SBT Vật lý 9

Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức là UĐ=6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ là IĐ=0,75A. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện thế U=12V.

a. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường nếu mắc bóng đèn nối tiếp với điện trở vào hiệu điện thế U đã cho trên đây?

b. Nếu mắc đèn và biến trở vào hiệu điện thế U đã cho theo sơ đồ hình 11.1 thì phần điện trở R1 của biến trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Mắc đèn nối tiếp với biến trở: IĐ=Ib=I

Điện trở của biến trở khi đó là:

\({R_b} = \frac{{{U_b}}}{I} = \frac{{U - {U_D}}}{{{I_D}}} = \frac{{12 - 6}}{{0,75}} = 8{\rm{\Omega }}\)

b) Gọi phần còn lại của biến trở là R2:

 R2=Rb−R1=16−R1

- Mạch gồm: Đèn được mắc song song với phần R1 của biến trở và đoạn mạch song song này được mắc nối tiếp với phần còn lại R2 của biến trở .

- Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch song song là UĐ = 6V và do đó hiệu điện thế ở hai đầu R2 của biến trở là:

U2=U–UĐ=12−6=6V

- Từ đó suy ra điện trở của hai đoạn mạch này bằng nhau, nghĩa là:

\(\frac{{{R_D}.{R_1}}}{{{R_D} + {R_1}}} = {R_2} = 16 - {R_1}\)(*) \({R_D} = \frac{6}{{0,75}} = 8{\rm{\Omega }}\)

=> từ (*) ta tính được R1≈11,3Ω

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.4 trang 31 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON