YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11.1 trang 31 SBT Vật lý 9

Bài tập 11.1 trang 31 SBT Vật lý 9

Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V.

a. Tính R3 để hai đèn sáng bình thường.

b. Điện trở R3 được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài là 0,8m. Tính tiết diện của dây Nicrom này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Mạch gồm hai bóng đèn nối tiếp với nhau và nối tiếp với điện trở

- Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\({R_{td}} = \frac{U}{I} = \frac{{12}}{{0,8}} = 15{\rm{\Omega }}\)

- Để đèn sáng bình thường thì 

\(\begin{array}{l} {R_3} = {R_{td}} - ({R_1} + {R_2})\\ = 15--(7,5 + 4,5) = 3\Omega \end{array}\)

b) Tiết diện của dây nicrom là:

\(\begin{array}{l} S = \frac{{\rho .l}}{R} = \frac{{{{1,1.10}^{ - 6}}.0,8}}{3}\\ = {0,29.10^{ - 6}}{m^2} = 0,29m{m^2} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.1 trang 31 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON