YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.7 trang 35 SBT Vật lý 9

Bài tập 12.7 trang 35 SBT Vật lý 9

Ở công trường xây dựng có sử dụng một máy nâng để nâng khối vật liệu có trọng lượng 2000N lên tới độ cao 15m trong thời gian 40 giây. Phải dùng động cơ điện có công suất nào dưới đây là thích hợp cho máy nâng này?

A. 120kW            B. 0,8kW

C. 75W                D. 7,5kW

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Công thực hiện nâng vật là : A=F.s=2000.15=30000J

- Ta lại có:

A=P.t⇒P=A/t=30000/40=750W=0,75kW

+ Phương án C có công suất 75W nhỏ hơn công suất cần thiết nên loại

+ Phương án A và D có công suất lớn hơn công suất cần thiết rất nhiều nên loại

+ Phương án D có công suất 0,8kW là phù hợp nhất cho máy nâng

- Chọn đáp án  B.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.7 trang 35 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON