ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 12 Công suất điện

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 12 về Công suất điện online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. 0,2Ω 
  • B. 5Ω  
  • C. 44Ω                 
  • D. 5500Ω
  • A. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với những hiệu điện thế nhỏ hơn 220V.  
  • B. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.
  • C. Công mà dòng điện thực hiện trong một phút khi dụng cụ này được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.
  • D. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.
    
   
   
  • A. P1=P2
  • B. P2=2P1
  • C. P1=2P2          
  • D. P1=4P2
  • A. R1=4R2
  • B. 4R1=R2 
  • C. R1=16R2          
  • D. 16R1=R2
  • A. Là năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
  • B. Là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
  • C. Là mức độ mạnh yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
  • D. Là các loại tác dụng mà dòng điện gây ra ở đoạn mạch.
 • Câu 6:

  Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua đèn.

  • A. 0,8A
  • B. 0,75A
  • C. 0,25A
  • D. 0,5A
 • Câu 7:

  Trên một bàn là điện có ghi 12V-6W. Tính điện trở của bàn là

  • A. 20Ω
  • B. 24Ω
  • C. 36Ω
  • D. 12Ω
 • Câu 8:

  Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất tiêu thụ điện năng P của đoạn mạch được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I và điện trở của nó là R? 

  • A.  ℘= UI 
  • B. \(\wp  = \frac{U}{I}\)
  • C. \(\wp  = \frac{{{U^2}}}{R}\)
  • D.  ℘ = I2R
 • Câu 9:

  Trên một bóng đèn điện có ghi 220V-528W. Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua bóng đèn

  • A. 4,4A
  • B. 1,5A
  • C. 2,4A
  • D. 1,2A
 • Câu 10:

  Trên một nồi cơm điện có ghi 220V-528W.  Tính điện trở dây nung của nồi khi nồi đang hoạt động bình thường.

  • A. 91,7Ω
  • B. 66,7Ω
  • C. 75Ω
  • D. 72Ω
 • Câu 11:

  Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này

  • A. 225W
  • B. 120W
  • C. 150W
  • D. 175W
 • Câu 12:

  Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W. Mắc hai đèn trên đây nối tiếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất điện của đoạn mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường.

  • A. 86,8W
  • B. 33,3W
  • C. 66,7W
  • D. 85W
 • Câu 13:

  Một bếp điện có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I. Khi đó công suất của bếp là P. Công thức P nào dưới đây không đúng?

  • A. ℘ = U2R      
  • B. \(\wp  = \frac{{{U^2}}}{R}\)
  • C. ℘ = I2R    
  • D. ℘ =U.I
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)