Tính lực kéo của ô tô có khối lương 1800kg đang chuyển động đều ?

bởi Nguyễn Vũ Khúc 11/01/2019

Bài 1

Một ô tô chuyển động từ A đến B quãng đường dai 22,5 km với vận tốc 12,5m/s. Sau đó ô tô đi tiếp quãng đường từ B đến C dài 50km trong 45 min

a) Tính vận tốc trung bình của ô tô từ A đến C ra km/h

b)Tính lực kéo của ô tô, biết ô tô có khối lương 1800kg đang chuyển động đều, lực ma sát bằng 1/2 trong lượng ô tô.

Help me! Mai kiểm tra rồi đó!!!!!!

Câu trả lời (34)

 • a) đổi : 12,5m/s = 45km/h

  45ph = 0,75h

  Thời gian để đi hết quãng đường AB là :

  v1 = \(\dfrac{s_{AB}}{t1}\) => t1 = \(\dfrac{s_{AB}}{v_1}\) = \(\dfrac{22,5}{45}\) = 0,5h

  Vận tốc Tb trên cả quãng đường AC là :

  vtb = \(\dfrac{s}{t}\) = \(\dfrac{s_{AB}+s_{CD}}{t_1+t_2}\) = \(\dfrac{22,5+50}{0,5+0,75}\) =58 km/h

  b) Trọng lượng của ô tô là :

  P = 10.m = 10 . 1800 = 18000 N

  Độ lớn của lực ma sát là :

  Fms = \(\dfrac{1}{2}\) . P = \(\dfrac{1}{2}\) . 18000 = 9000 N

  Do vật chuyển động đều nên : Fk = Fms = 9000 N

  bởi nguyenngoclinh linh 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi vận tốc xe đi từ A, xe đi từ B lần lượt là v1;v2(v1=75v2;v1>v2>0)

  Sau 30 phút xe xuất phát đi từ A đi được: s1=v1.t=v12

  Sau 30 phút xe xuất phát đi từ B đi được: s2=v2.t=v1514

  Ta có phương trình: s1s2=10

  v125v114=107v15v1=140

  v1=70(kmh)

  bởi Thành Dương 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ba xe xuất phát cung một lúc từ ba địa điểm A,B,C ( B nằm giữa A và C) cùng chuyển động theo chiều từ A->B. Trong đó, AB=10km, BC=5km. Vận tốc của ba xe lần lượt là V\(_1\)= 50km/h; V\(_2\)=30km/h;V\(_3\)=20km/h. Hỏi sau bao lâu thì xe 2 ở chính giữa 2 xe 1 và 3? Khi đó, xe 2 đi được quãng đường là bao nhiêu?

  bởi Cam Ngan 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sơ đồ chuyển động của 3 xe:
  A|Xe1-------B|Xe2----C|Xe3----->
  Gọi t là thời gian cần tìm.
  Khi xe 2 ở chính giữa 2 xe kia thì:
  Quãng đường xe 1 đi được là: s1 = v1 . t = 50t (km)
  Quãng đường xe 2 đi được là:
  s2 = v2 . t = 30t (km)
  Quãng đường xe 3 đi được là:
  s3 = v3 . t = 20t (km)
  Xe 2 ở chính giữa 2 xe kia khi:
  Sab - S1 + S2 = Sbc - S2 + S3
  Hay 10 - 50t + 30t = 5 - 30t + 20t
  <=> 10t = 5
  <=> t = 0,5 (h)
  => s2 = 30t = 15 (km)
  Vậy sau 0,5h thì xe 2 ơr chính giữa xe 1 và xe 3. Khi đó xe 2 đi được quãng đường là 15km.

  bởi Mạnh Long Lư 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 1. Lúc 7h30, một ô tô khởi hành từ A đến B với tốc độ 49km/h. Quãng đường AB dài 73,5 km

  a) Hỏi ô tô đến B lúc mấy h?

  b) Để đến B sớm hơn 10 min thì ô tô phải đi với vận tốc là bao nhiu?

  Bài 2

  Một chiếc ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 2h. Nếu đi ngược dòng từ B đến A hết 3h. Hỏi nếu thả trôi một đám lục bình từ A đến B thì mất bao lâu?

  Giúp mình vs. Mai kiểm tra mất rồi !!!!!!!

  bởi truc lam 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Thời gian để đi hết quãng đường AB là :

  t = \(\dfrac{s}{v}\) = \(\dfrac{73,5}{49}\)= 1,5 h = 1h30ph

  Ô tô đến B lúc : 7h30ph + 1h30ph = 9h

  b) 10ph = \(\dfrac{1}{6}\)h

  Thời gian để xe đến B sớm 10ph là :

  t' = t - \(\Delta\)t = 1,5h - \(\dfrac{1}{6}\)h = \(\dfrac{4}{3}\)h

  Vậy ô tô phải đi với vận tốc là :

  v' = \(\dfrac{s}{t'}\) = \(\dfrac{73,5}{\dfrac{4}{3}}\) = 55,125 km/h \(\approx\) 55,13 km/h

  bởi Bạch Quốc 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trên một đường thẳng có hai xe chuyển động đều với vận tốc không đổi xe 1 chuyển động với vận tốc 35 km trên giờ Nếu đi ngược chiều nhau thì 30 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 25km Nếu đi cùng chiều thì sau bao lâu khoảng cách giữa chúng thay đổi 5km có nhận xét gì

  bởi sap sua 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi : 30 phút = 0,5 h

  Sau 30 phút,quãng đường xe 1 đi được là:

  \(S=v\cdot t=35\cdot0,5=17,5\left(km\right)\)

  Vận tốc của xe 2 là:

  \(v=\dfrac{S}{t}=\dfrac{17,5}{0,5}=35\left(km/h\right)\)

  => Vận tốc 2 xe bằng nhau => Quãng đường đi được của 2 xe bằng nhau

  Hai xe chuyển động đều => Vận tốc không thay đổi theo thời gian = > Khoảng cách giữa chúng không thay đổi

  NX: Hai xe cùng vận tốc và chuyển động đều thì khoảng cách luôn giữ nguyên theo thời gian

  (...chắc sai... > . < ...)

  bởi Thu Lan Phạm 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 2km với vận tốc trung bình 40km/h, rồi lên một cái dốc dài 3km mất 12 phút sau đó còn chạy thêm 8,1km trong 9 phút mới đến đích. Tính vận tốc trung bình trên mỗi đoạn và trên cả 3 đoạn đường.

  bởi thanh hằng 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi \(12'=720s\)

  \(9'=540s\)

  \(3km=3000m\)

  \(8,1km=8100m\)

  \(2km=2000m\)

  Vận tốc của người đó khi đi từ A đến B là:

  \(V_1=40\)(km/h)\(=11,2\)(m/s)

  Thời gian người đó đi hết quãng đường AB là:

  \(t_1=\dfrac{S_1}{V_1}=\dfrac{2000}{11,2}\approx179\left(s\right)\)

  Vận tốc của người đó trên quãng đường lên dốc là:

  \(V_2=\dfrac{S_2}{t_2}=\dfrac{3000}{720}\approx4,2\)(m/s)

  Vận tốc của người đó trên quãng đường còn lại là:
  \(V_3=\dfrac{S_3}{t_3}=\dfrac{8100}{540}=15\)(m/s)

  Vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường là:

  \(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2+S_3}{t_1+t_2+t_3}=\dfrac{2000+3000+8100}{179+720+540}\approx9,1\)(m/s)

  bởi Nguyen Taylor 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một người đi xe đạp chuyển động đều quanh 1 hồ bơi hình tròn đường kính 100m.thời gian đi hết 1 vòng là 62,8 giây.tính quãng đường người đó đi được trong 30 phút

  bởi Đào Lê Hương Quỳnh 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Chu vi của hồ bơi là : (quãng đường chuyển động)

  C = d . 3,14 = 100 . 3,14 = 314 m

  Vận tốc của bạn hs đó là :

  v = \(\dfrac{s}{t}\) = \(\dfrac{C}{t}\) = \(\dfrac{314}{62,8}\) = 5 m/s

  30ph = 1800s

  Quãng đường bạn đó đi đc trong 30ph là :

  s' = v . t' = 5 . 1800 = 9000 m

  bởi nguyễn long 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người đi xe đạp nữa quảng đường đầu đi vs vận tốc v1=15km/h , nữa quảng đường sau vs vận tốc v2. bt vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 10km/h .tính v2

  bởi Bánh Mì 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải:

  Gọi độ dài của cả quãng đường là: \(2s\left(km\right)\)

  Thì độ dài của nữa quãng đường là: \(s\left(km\right)\)

  Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu là:

  \(t_1=\dfrac{s}{v_1}=\dfrac{s}{15}\left(h\right)\)

  Và thời gian đi hết nửa quãng đường sau là:

  \(t_2=\dfrac{s}{v_2}\left(h\right)\)

  Theo đề bài ta có vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 10km/h, hay:

  \(v_{tb}=\dfrac{2s}{t}\Leftrightarrow10=\dfrac{2s}{t_1+t_2}\\ \Leftrightarrow10=\dfrac{2s}{\dfrac{s}{15}+\dfrac{s}{v_2}}\\ \Leftrightarrow10=\dfrac{2s}{\dfrac{s\left(v_2+15\right)}{15v_2}}\\ \Leftrightarrow10=\dfrac{30v_2}{v_2+15}\\ \Leftrightarrow10v_2+150=30v_2\\ \Leftrightarrow20v_2=150\\ \Leftrightarrow v_2=7,5\)

  Vậy vận tốc của người đó trên nửa quãng đường sau là: 7,5km/h

  bởi Nguyễn Ngọc Mai 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc là 50km/h rồi trở về a với vận tốc 60km/h biet thời gian cả đi và về hết đó là 4.4 giờ.tính quãng đường đi được

  bởi Lê Minh 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(v_{ab}=50km/h\\ v_{ba}=60km/h\\ t=4,4h\\ \overline{s_{đi}=?}\)

  Giải:

  Thời gian người đó đi từ anh đến b là:

  \(t_{ab}=\dfrac{s}{v_{ab}}=\dfrac{s}{50}\left(h\right)\)

  Thời gian người đó đi từ b về anh là:

  \(t_{ba}=\dfrac{s}{v_{ba}}=\dfrac{s}{60}\left(h\right)\)

  Theo đề bài ta có tổng thời gian đi từ a đến b và về lại a là 4,4h , hay:

  \(t_{ab}+t_{ba}=t\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{s}{50}+\dfrac{s}{60}=4,4\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{6s+5s}{300}=4,4\\ \Leftrightarrow11s=1320\\ \Leftrightarrow s=120\)

  Tổng quãng đường người đó đi dược là:

  \(s_{đi}=2s=2.120=240\left(km\right)\)

  Vậy tổng quãng đường người đó đi được là: 240km

  bởi Nguyễn Bảo Hòa 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lúc 7h, một người đi bộ khởi hành từ A đến B với vận tốc 4km/h. Lúc 9h, một người đi xe đạp cũng khởi hành từ A về B với vận tốc 12km/h.

  a) Lúc mấy giờ họ gặp nhau?

  a) Lúc mấy giờ họ cách nhau 2 km?

  bởi Nguyễn Xuân Ngạn 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • từ 7h -> 9h người đi bộ đi được số km là : 4 x 2 =8 (km)
  tư 9h -> 10h người đi bộ đi được thêm 4 x 1 = 4 (km)
  vậy trông khoảng thời gian từ 7h->9h người đi bộ đi được tổng số km là:
  8+4=12
  cũng nhận thấy sau 1h, có nghĩa là từ 9h-> 10h, người đi xe đạp đi được số km là: 12 x 1 =12 (km)
  vậy 2 người gặp nhau luc 10h
  nơi gặp nhau cách A 12 km
  b/ gọi t là thời gian 2 người cách nhau 2 km (t>0)
  theo phần a ta tính được đọ dài của quãng đương AB là :
  12+12=24 (km)
  sau t giờ thì người đi bộ đi được số km là: 4t (km)
  sau t giờ người đi xe đạp đi được số km là :12t (km)
  vậy ta sẽ có tổng quãng đường mà người đi bộ và người đi xe đạp đi được là
  4t + 12t (km)
  sau t giờ 2 người cách nhau 2 km có nghĩa :
  4t + 12t = 24- 2
  <=>16t = 22
  <=> t =1.375 (h)
  => lúc đó là 1.375 + 7 = 8.375 (giờ)
  vậy lúc 8.375h hai người cách nhau 2km

  bởi Nguyễn Bá Hoàng Long 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một học sinh đi từ nhà đến trường với tốc độ trung bình 6km/h. Sau đó học sinh này đi từ trường về nhà theo đường cũ với tốc độ trung bình 4km/h. Tính tốc độ trung bình của học sinh cả đi và về

  LƯU Ý: NHỚ LÀM TÓM TẮT

  bởi thu trang 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tóm tắt

  S1=S2=\(\dfrac{S}{2}\)km

  V1=6km/h

  V2=4km/h

  Vtb=...?

  giải

  thời gian bạn học sinh đi từ nhà đến trường là

  t1=\(\dfrac{\dfrac{S}{2}}{V_1}=\dfrac{\dfrac{S}{2}}{6}=\dfrac{S}{12}\left(h\right)\)

  thời gian bạn học sinh đi từ trường về nhà là

  t2=\(\dfrac{\dfrac{S}{2}}{V_2}=\dfrac{\dfrac{S}{2}}{4}=\dfrac{S}{8}\left(h\right)\)

  vận tốc trung bình của bạn học sinh cả đi và về là

  \(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{\dfrac{S}{2}+\dfrac{S}{2}}{\dfrac{S}{12}+\dfrac{S}{8}}=\dfrac{\dfrac{1}{2}S+\dfrac{1}{2}S}{\dfrac{1}{12}S+\dfrac{1}{8}S}=\dfrac{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}}{\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{8}}=4,8\left(km/h\right)\)

  vậy vận tốc trung bình của bạn học sinh cả đi và về là 4,8km/h

  bởi Nguyễn Thị Kim Phượng 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quãng đường từ nhà đến trường dài 5km. Một học sinh khởi hành từ nhà lúc 6 giờ 15 phút dự định đến trường vào lúc 6 giờ 45 phút.

  a. Tính vận tốc trung bình mà học sinh đi được.

  b. Sau khi đi được nửa đoạn đường theo vận tốc dự định, do xe bị hỏng phải dừng lại sửa mất 5 phút. Để đến trường đúng giờ theo dự định, học sinh đó phải đi với vận tốc bao nhiêu trên đoạn đường còn lại?

  Giúp mình với!!!

  bởi Nguyễn Lệ Diễm 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thời gian đi từ nhà tới trường là:

  t = 6h45' - 6h15' = 30'= 0,5h

  Vận tốc trung bình mà học sinh đi được là

  V = \(\dfrac{S}{t}\)= \(\dfrac{5}{0,5}\)= 10 km/h

  b)Thời gian còn lại là:

  t1= \(\dfrac{t}{2}\)+5= \(\dfrac{30}{2}\)+ 5=20'=0,3h

  Đoạn đường còn lại là:

  S1= \(\dfrac{5}{2}=2,5\)km

  Vận tốc mà học sinh phải đi ở đoạn đường sau là:

  V1=\(\dfrac{S_1}{t_1}=\dfrac{2,5}{0,3}=8,3\)km/h

  bởi Khánh Huyền 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dọc đừơng bạn ngồi sau xuống xe tiếp tục đi bộ Xe quay lại 2 lần đón bạn 3,4.Cả 4 bạn đến trường cùng 1 lúc. Biết vận tốc xe = 5vận tốc đi bộ nơi đi cách trường 5km. Xác định vị trí xe 1 đón bạn 3 ,4

  bởi cuc trang 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 4 học sinh cùng đi xe đạp điện đến trường. Chỉ có 2 mũ bảo hiểm nên 2 bạn đi xe 2 bạn còn lại đi bộ.Dọc đừơng bạn ngồi sau xuống xe tiếp tục đi bộ Xe quay lại 2 lần đón bạn 3,4.Cả 4 bạn đến trường cùng 1 lúc. Biết vận tốc xe = 5vận tốc đi bộ nơi đi cách trường 5km. Xác định vị trí xe 1 đón bạn 3 ,4

  bởi Nhật My 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính vận tốc cú đá phạt của Nguyễn Quang Hải biết vị trí đá phạt cách khung thành đối phương là 20,2m, bóng đi chạm tay thủ môn đối phương là 2,1m. Thời gian di chuyển là 1,2 s

  bởi khanh nguyen 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 700km/hohoohobatngobatngo

  bởi nguyễn thịnh 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai người đi xe máy khởi hành cùng lúc từ A và B để đi về hướng C. Sau khi đi được 30 phút thì khoảng cách giữa hai xe rút ngắn được 10km. Tính vận tốc của các xe, biết xe khởi hành từ A có vận tốc bằng 7/5 vận tốc xe khởi hành từ B

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi vận tốc xe đi từ A, xe đi từ B lần lượt là \(v_1;v_2\)(\(v_1=\dfrac{7}{5}v_2;v_1>v_2>0\))

  Sau 30 phút xe xuất phát đi từ A đi được: \(s_1=v_1.t=\dfrac{v_1}{2}\)

  Sau 30 phút xe xuất phát đi từ B đi được: \(s_2=v_2.t=\dfrac{v_15}{14}\)

  Ta có phương trình: \(s_1-s_2=10\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{v_1}{2}-\dfrac{5v_1}{14}=10\Leftrightarrow7v_1-5v_1=140\)

  \(\Leftrightarrow v_1=70\left(\dfrac{km}{h}\right)\)\(\Rightarrow v_2=\dfrac{5}{7}v_1=50\left(\dfrac{km}{h}\right)\)

  bởi Lê Thị Thúy Liên 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai bến sông AB cách nhau 24km. Nếu thả một chiếc thuyền troi theo dòng nước từ A đến B mất 12h. Nếu bơi thuyền xuôi theo dòng nước là 2h24'. Tính thời gian bơi thuyền ngược dòng từ B về A.

  bởi Truc Ly 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  sAB = 24km

  ttrôi = 12 giờ

  txuôi = 2 giờ 24 phút = 2,4 giờ

  tngược = ? giờ

  ----------------------------------------------

  Bài làm:

  Vận tốc của nước là:

  vnước = \(\dfrac{s_{AB}}{t_{trôi}}\) = \(\dfrac{24}{12}\) = 2(km/h)

  Vận tốc xuôi dòng là:

  vxuôi = \(\dfrac{s_{AB}}{t_{xuoi}}\) = \(\dfrac{24}{2,4}\) = 10(km/h)

  ⇒ Vận tốc của thuyền là:

  vthuyền = vxuôi - vnước = 10 - 2 = 8(km/h)

  Vận tốc ngược dòng là:

  vngược = vthuyền - vnước = 8 - 2 = 6(km/h)

  Thời gian bơi thuyền ngược dòng từ B về A là:

  tngược = \(\dfrac{s_{AB}}{v_{nguoc}}\) = \(\dfrac{24}{6}\) = 4(giờ)

  Vậy thời gian bơi thuyền ngược dòng từ B về A là 4 giờ.

  bởi Tuấn Lê 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hướng dẫn cách đổi từ m/s => km/h và km/h => m/s.

  ( Cho mình công thức nha )

  THANKS vui

  bởi hoàng duy 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • m/s=\(\dfrac{m}{s}\)=\(\dfrac{\dfrac{m}{1000}}{\dfrac{1}{3600}}\)=\(\dfrac{km}{h}\)=km/h

  km/h=\(\dfrac{km}{h}\)=\(\dfrac{km.1000}{3600}\)=\(\dfrac{m}{s}\)=m/s

  ~chúc bạn học tốt~

  bởi Nguyễn Quốc Thái 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai ô tô xuất phát cùng lúc tại cùng một điểm. Nếu chuyển động ngược chiều với nhau thì sau 30' hai ô tô cách nhau 54km. Nếu chuyển động cùng chiều với nhau thì sau 30' ô tô 1 cách ô tô 2 18km. Biết V1 > V2. Tính vận tốc của 2 xe ( có tóm tắt )

  bởi Bin Nguyễn 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  ngược chiều: 30 phút = 0,5 giờ; Δs = 54km

  cùng chiều: 30 phút = 0,5 giờ; Δs = 18km

  v1 > v2

  v1 = ? km/h

  v2 = ? km/h

  -----------------------------------------------------------

  Bài làm:

  Ta có: ngược chiều nhau

  s1 + s2 = 54

  ⇔ v1.t + v2.t = 54

  ⇔ (v1 + v2).t = 54

  ⇔ (v1 + v2).0,5 = 54

  ⇒ v1 + v2 = 108(km/h)

  Ta có: cùng chiều nhau

  s1 - s2 = 18

  ⇔ v1.t - v2.t = 18

  ⇔ (v1 - v2).t = 18

  ⇔ (v1 - v2).0,5 = 18

  ⇒ v1 - v2 = 36(km/h)

  Vận tốc xe thứ nhất là:

  v1 = \(\dfrac{\left(v_1+v_2\right)+\left(v_1-v_2\right)}{2}\) = \(\dfrac{108+36}{2}\) = 72(km/h)

  Vận tốc xe thứ hai là:

  v2 = 72 - 36 = 36(km/h)

  Vậy v1 = 72km/h; v2 = 36km/h.

  bởi Huỳnh Yến 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan