YOMEDIA

Tính quãng đường 2 người chuyển động ngược chiều trên cùng một đường thẳng ?

bởi Chai Chai 11/01/2019

2 người chuyển động ngược chiều trên cùng một đường thẳng. Người 1 chuyển động từ A đến B. Người 2 chuyển động từ B đến A. Lần gặp nhau thứ nhất cách A một khoảng là a km. Người 1 chuyển động đến B lại quay trở lại. Người 2 chuyển động đến A thì quay trở lại. Lần gặp nhau thứ 2 cách B một khoảng là b km. Tính quang đường AB(theo a,b)

Mình đang cần gấp, bn nào giỏi lý giải giúp mình bài nè nha

ADSENSE

Câu trả lời (35)

 • Bài này bạn vẽ hình xong gọi ra cộng S của 2 xe vào rồi lấy 2 vế chia cho nhau là ra thôi

  bởi Tiến Too 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2 ô tô đều xuất phát từ A và chuyển động đều ,xe thứ nhất chuyển động theo hướng ABCDvới vận tốc 60km/h tại mỗi điểm B C xe đều dừng 10 phút

  a) xe thứ 2 phải chuyển động theo hướng ACD phải đi với vận tốc bao nhiêu để gặp xe thứ nhất ở C

  b)nếu xe thứ 2 nghỉ ở C 30 phút thì phải đi với vận tốc bao nhiêu để về D cùng xe thứ nhất biết AB=40km,BC=30km

  A B C D

  bởi Nguyễn Lệ Diễm 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thời gian xe1 đi từ AB là:t1=AB/v1=40/60=2/3h

  thời gian xe1 đi từ BC là:t2=BC/v1=30/60=1/2h

  tổng thời gian xe1 đi ABC là:t=t1+t2+1/6=4/3h

  Có hai trường hợp:gặp sớm nhất và trễ nhất tại C

  +xe2 gặp xe1 ngay khi xe1 đến C

  =>t'=t=>v2=AC/t'=50/4/3=37.5km/h(1)

  +xe2 gặp xe1ngay khi xe1 bắt đầu đi từ CD

  =>t'=t+1/6=3/2h=>v2=50/3/2=33.(3)km/h(2)

  từ (1)và(2)=>v2=37.5->33.(3)km/h

  b)tt

  bởi Kiiu'ss Phương 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trên cùng 1 quãng đường AB, xe ô tô tải phải đi mất khoảng thời gian là 3 giờ và ô tô du lịch đi mất 2 giờ. Xác định tỉ số vân tốc của xe. Từ đó em có thể rút ra kết luận gì về 2 đại lượng thòi gian và vận tốc nếu nhe quãng đường không đổi

  bởi hành thư 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vận tốc xe ô tô tải là:

  v1 = s / t1 = s / 3 (km/h)

  Vận tốc xe du lịch là:

  v2 = s / t2 = s / 2 (km/h)

  Tỉ số vận tốc của ô tô tải với xe du lịch là:

  v1/v2 = (s/3) / (s/2) = 2/3

  Tỉ số vận tốc của xe du lịch với ô tô tải là:

  v2 / v1 = (s/2) / (s/3) = 3/2

  => Nếu như quãng đường không đổi thì tỉ số vận tốc của xe này với xe kia bằng tỉ số thời gian của xe kia với xe này.

  => Đại lượng thời gian tỉ lệ nghịch với đại lượng vận tốc.

  bởi Võ Trí Thức 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một đoàn tàu khởi hành từ ga Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 50km/h. Sau 30 phút, đoàn tàu thứ hai cũng xuất phát tại ga Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 60km/h. Hỏi:

  a) Sau bao lâu đoàn tàu thứ hai đuổi kịp đoàn tàu thứ nhất?

  b) Nơi gặp nhau cách Hà Nội bao xa?

  bởi Nguyễn Thủy Tiên 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải

  Đổi 30' = 0,5h.

  a) Sau 30' thì tàu 1 đi được là:

  \(s_1=v_1.t_1=50.0,5=25\left(km\right)\)

  Thời gian để tàu 2 đuổi kịp tàu 1 là:

  \(t=\dfrac{s_1}{v_2-v_1}=\dfrac{25}{60-50}=\dfrac{25}{10}=2,5\left(h\right)\)

  b) Nơi gặp nhau cách Hà Nội là:

  \(s_2=v_2.t=60.2,5=150\left(km\right)\)

  Vậy ...(xong bạn).

  bởi Nguyễn Ngọc Tùng 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một anh bố đội bắn một phát súng cách vị trí em 1 đoạn 1700m, sau đó 5 giây thì em nghe thấy tiếng nổ. Xác định vận tốc của âm thanh trong không khí

  bởi thu phương 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vận tốc của âm thanh trong không khí là :

  \(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{1700}{5}=340\)(m/s)

  Vậy vận tốc của âm thanh trong không khí là 340m/s

  bởi Trịnh Thị Ngọc Mai 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m. trong 12s đầu đi được 30m, đoặn dốc còn lại đi với vận tốc 18km/h. Tính vận tóc trung bình trên đoặn dường dốc đầu và trên cả dốc?

  bởi Lan Ha 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  t1 = 12s;

  s1 = 30m;

  v2 = 18km/h = 5m/s;

  s1 + s2 = 120m.

  -------------------------

  v1 = ? m/s

  vtb = ? m/s.

  Giai:

  Vận tốc người đó đi trên đoạn dốc đầu là:

  \(v_1=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{30}{12}=2,5\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

  Thời gian người đó đi trên đoạn dốc còn lại là:

  \(t_2=\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{120-30}{5}=18\left(s\right)\)

  Vận tốc trung bình người đó đi trên cả đoạn dốc là:

  \(v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{120}{12+18}=4\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

  Đáp số: v1 = 2,5m/s;

  vtb = 4m/s.

  bởi Hoàng Hoàng 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mọt vật chuyển động đều vân tốc trung bình của vật trong 2/3 thời gian đầu bằng 15m/s trong thời gian sau bằng 10m/s. tính vận tốc trung bình?

  bởi Lê Nhật Minh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quãng đường vật đi lúc đầu là:

  \(s_1=v_1t_1=15\cdot\dfrac{2}{3}t=10t\)

  Thời gian vật đi lúc sau là:

  \(t_2=t-t_1=t-\dfrac{2}{3}t=\dfrac{1}{3}t\)

  Quãng đường vật đi lúc sau là:

  \(s_2=v_2t_2=10\cdot\dfrac{1}{3}t=\dfrac{10}{3}t\)

  Vận tốc trung bình của vật là:

  \(v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{10t+\dfrac{10}{3}t}{t}=\dfrac{40}{3}\) (m/s)

  Vậy...

  bởi Quangg Kiều 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mọi người giúp em giải 2BT này nhé, lời giải ghi ra rõ ràng ạ!!^^ thks ạ

  cau1: 1 viên bi lăn từ trên dốc cao dài 3m hết 0,5s. khi lăn hết dốc lăn tiếp 1 quãng đườg nằm ngang là 4m hết 2s. tính vận tốc trung bình trên quãng đường dốc, trên quãng đườg nằm ngang và trên cả 2 quãng đường??

  câu2: hãy biểu diễn lực sau: lực kéo vật có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải và có độ lớn 2000N (1cm ứng với 500N)

  bởi Dương Minh Tuấn 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Tóm tắt:

  \(s_1=3m\\ t_1=0,5s\\ s_2=4m\\ t_2=2s\\ \overline{v_1=?}\\ v_2=?\\ v_{tb}=?\)

  Giải:

  Vận tốc trung bình của viên bi trên quãng đường dốc là:

  \(v_1=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{3}{0,5}=6\left(m/s\right)\)

  Vận tốc trung bình của viên bi trên quãng đường nằm ngang là:

  \(v_2=\dfrac{s_2}{t_2}=\dfrac{4}{2}=2\left(m/s\right)\)

  Vận tốc trung bình của viên bi trên cả hai quãng đường là:

  \(v_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{3+4}{0,5+2}=2,8\left(m/s\right)\)

  Vậy: Vận tốc trung bình của viên bi trên quãng đường dốc, nằm ngang và trên cả hai quãng đường lần lượt là: \(6m/s\), \(2m/s\)\(2,8m/s\)

  bởi Vũ Dương Văn 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một ô tô chuyển động đều từ A đến B dài 15 km trong 20 min . Đến B , ô tô dừng lại nghỉ 10 phút rồi tiếp tục chuyển động theo chiều cũ từ B đến C với vận tốc 10 m/s trong 30 min

  a. Tính độ dài quãng đường BC

  b. So sánh vận tốc trên quãng đường AB và quãng đường BC

  c.Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường AC

  bởi Goc pho 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)sBC=v2*t2=36*1/2=18km

  b)v1=sAB/t1=45km/h

  =>v1>v2

  c)vtb=39.6km/h

  bởi Ngoc Huong Nguyen Tran 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. 1/2 đoạn đường đầu đi với V1=25km/h. 1/2 đoạn đường sau vật chuyển động theo 2 giai đoạn: giai đoạn1 TRONG 1/3 THỜI GIAN ĐI VỚI V2=17KM/H. GIAI ĐOẠN 2 TRONG 2/3 THỜI GIAN VẬT CĐ VỚI V3=14KM/H. TÍNH VTB CỦA VẬT TRÊN CẢ ĐOẠN ĐƯỜNG AB

  bởi Tuấn Huy 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tham khảo nhé bạn ( chữ mình hơi xấu và ảnh cũng hơi to, bạn tải về xem):

  Vận tốc

  Vận tốc

  bởi Phong nguyen Nguyen 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vận động viên bơi lội đang bơi ngược dòng thì gặp quả bóng ở vị trí A. Sau 10 phút vận động viên này quay trở lại bơi xuôi dòng thì gặp lại quả bóng cách A là 1 km. Tính vận tốc dòng nước. (coi sức bơi của VĐV là ko thay đổi trong suôt quá trình bơi và nước chảy đều)

  bởi thủy tiên 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đổi 10 phút = 1/6h

  Gọi v ; vo lần lượt là vận tốc của người đó và vận tốc của nước. ta có :

  Quãng đường người đó và bóng đi được trong 10 phút đầu là :

  s1 =(v+vo). t = 1/6 . v

  s2 = vo . t = 1/6 . vo

  Khoảng cách của người và bóng lúc này là :

  s = 1/6 . v + 1/6 . vo = 1/6 (v + vo - vo ) = 1/6.v (1)

  Gọi t' là thời gian người gặp bóng kể từ lúc người đó quay lại đuổi theo bóng . ta có

  s'1 = (v - vo) t

  s'2 = vo . t

  => s = s'1 + s'2 = t(v - vo+ vo) = t.v (2)

  Từ 1 và 2 => t = 1/6h

  tổng thời gian bóng trôi là : t'' = 1/6 + 1/6 = 1/3 (h)

  vậy vận tốc của dòng nước là : vo = \(\dfrac{1}{t''}\)= \(\dfrac{1}{\dfrac{1}{3}}\)

  => vo = 3(km/h)

  bởi nguyen tuyet 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một người đi xe máy từ A đến B dài 88,5 km . Biết rằng trong 1 giờ 45 phút đầu xe chạy với vận tốc 30 km/h . Trong quãng đường còn lại xe chạy với vận tốc 10 m/s

  a. Nói xe chạy với vận tốc 30 km/h , 10 m/s có nghĩa là gì ?

  b. Tính độ dài quãng đường đầu

  c. Tính thời gian đi hết quãng đường còn lại

  d. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường

  bởi Nguyễn Lệ Diễm 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,nói xe chạy với vận tốc 30km/h có nghĩa là trong 1 giờ xe đi được 30km

  nói xe chạy với vận tốc 10m/s có nghĩa là trong 1 giây xe đi được 10m

  b, đổi: 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

  độ dài quãng đường đầu là

  S1=V1.t1=30.1,75= 52,5 (km)

  đổi:10m/s = 36 km/h

  thời gian đi hết quãng đường còn lại là

  \(t_{2_{ }}=\dfrac{S-S_1}{V_1}=\dfrac{88,5-52,5}{36}=\dfrac{36}{36}=1\left(h\right)\)

  vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là

  \(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+_{ }t_2}=\dfrac{52,5+36}{1,75+1}=32,18\left(km/h\right)\)

  bởi Hương Mai 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vận động viên vượt đèo: đoạn leo đèo dài 45km mất 2 giờ 30 phút. Đoạn xuống đèo dài 30km với vận tốc 60km/h. Hãy tính tốc độ trung bình của vận động viên đó theo km/h và m/s

  bởi thuy tien 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  thời gian vận động viên xuống đèo là

  \(t_2=\dfrac{S_2}{V_2}=\dfrac{30}{60}=0,5\left(h\right)\)

  tốc độ trung bình của vận động viên đó là

  \(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{45+30}{2,5+0,5}=25\left(km/h\right)\)= 6,94(m/s)

  bởi pham anh cuong 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2 người chạy đua trên 1 đoạn đường thẳng dài 200m. Anh A chạy nửa đoạn đường đầu với v1= 4m/s, nửa đoạn đường sau với v2= 6m/s. Anh B chạy nửa thời gian đầu với v1', nửa thời gian sau với v2'. Hởi ai sẽ về đích trước, khi 1 người về đích thì nguoi kia cách đích bao xa.

  ghi lời giải chi tiết hô mình nhé!

  bởi khanh nguyen 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bn có cho đề thiếu k tk?

  bởi Phạm Phượng 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một ô tô chuyển động từ A đến B.Biết nữa đoạn đường đầu ô tô chuyển động đều với vận tốc 25KM/h trong thời gian 2 giờ.Nữa đoạn đườn còn lại ô tô chuyển ộng hết thời gian 1 giờ 15 phút

  Tính

  A) vân tốc của ô tô trên đoạn đườngthứ hai

  B)Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB

  bởi thanh hằng 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • s=v1*t1=2*25=50km

  s=v2*t2=>v2=50/5/4=40km/h

  vtb=2s/t=100/13/4=30.8km/h

  bởi nguyễn thu huyền 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vật chuyển động từ A đến B với vận tốc 15m/s. Cùng lúc đó cũng có một vật chuyển động từ B về A. Biết sau 0,75 phút kể từ khi xuất phát thì 2 vật gặp nhau tại G và khoảng cách từ A tới B là 900m. Tính vận tốc của vật chuyển động từ B đến A và vị trí hai vật gặp nhau.

  bởi thúy ngọc 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • quãng đường xe 1 đi được là

  s1=v1*t=15*45=675m

  quãng đường xe2 đi được là

  s2=s-s1=900-675=225m

  s2=v2*t=>v2=s2/t=225/=5m/s

  hai vật gặp nhau tại điểm cách B 225m

  bởi Vũ Dương Văn 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một ô tô đi trong 1/3 thời gian đầu của quãng đường AB với vận tốc 40km/h thời gian còn lại ô tô đi với vận tốc 50km/h tính vận tốc trung bình

  bởi Truc Ly 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quãng đường ô tô đi được trong \(\dfrac{1}{3}\) thời gian đầu là:

  \(s_1=v_1t_1=40\cdot\dfrac{1}{3}t=\dfrac{40}{3}t\)

  Thời gian ô tô đi trên quãng đường sau là:

  \(t_2=t-t_1=t-\dfrac{1}{3}t=\dfrac{2}{3}t\)

  Quãng đường ô tô đi được trong \(\dfrac{2}{3}\) thời gian sau là:

  \(s_2=v_2t_2=50\cdot\dfrac{2}{3}t=\dfrac{100}{3}t\)

  Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường là:

  \(v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{\dfrac{40}{3}t+\dfrac{100}{3}t}{t}=\dfrac{140}{3}\left(km/h\right)\)

  Vậy...

  bởi Hoàng Anh Thư 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B cách nhau 6Km hết 1 giờ,rồi đi ngược dòng từ B về A hết 90 phút

  a)Tính vận tốc thuyền so với vận tốc nước

  b) tính vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng

  bởi Ngoc Nga 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b,Đổi: \(90'=1,5h\)

  Vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng là:
  \(V_{ngược}=\dfrac{S_{AB}}{t_2}=\dfrac{6}{1,5}=4\)(km/h)

  a,Vận tốc của thuyền khi đi xuôi dòng là:
  \(V_{xuôi}=\dfrac{S_{AB}}{t_1}=\dfrac{6}{1}=6\)(km/h)

  Ta có:

  \(V_{xuôi}=V_{thuyền}+V_{nước}=6\)(km/h)(1)

  \(V_{ngược}=V_{thuyền}-V_{nước}=4\)(km/h)(1)

  Từ (1) và (2) ta được:
  \(V_{thuyền}=\dfrac{\left(V_{xuôi}+V_{ngược}\right)}{2}=\dfrac{\left(6+4\right)}{2}=5\)(km/h)

  Vậy...

  bởi Trịnh Lộc 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA