Tính thời gian ca nô đi từ M-N khi tắt máy ?

bởi Long lanh 11/01/2019

Một ca nô xuất phát tuwg bến M về bến N mất 2,5 h. Biết rằng V của ca nô đối với dòng nước là 15km/h, vận tốc của dòng nước đối với bờ là 5km/h ( có tóm tắt)

Câu trả lời (35)

 • Ten làm nhầm hihi Sửa lại nè

  t=2,5h

  V=5km/h

  vn=5km/h

  a) t'=?h

  b)t''=?h

  Quảng đường MN là S=(V+Vn).t=50km

  Thời gian ca nô ngược dòng từ N->M là t'=\(\dfrac{S}{V-vn}=\dfrac{50}{15-5}=5h\)

  b) Thời gian ca nô đi từ M-N khi tắt máy là

  t''=\(\dfrac{S}{vn}=\dfrac{50}{5}=10h\)

  Vậy..........

  bởi Nguyễn Thị Hồng Vân 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Tâm đạp xe lên dốc dài 0.1km vối vận tốc 2.5m/s sau đó xuống dốc dài 140m hết 35s.Tinh vận tốc trung bình của Tâm trên cả quãng đường?

  Ai giải dùm mình bài này với, mình cảm ơn trc ạ :))

  bởi Trịnh Lan Trinh 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(s_1=0,1km=100m\\ v_1=2,5m/s\\ s_2=140m\\ t_2=35s\\ \overline{v_{tb}=?m/s}\)

  Giải:

  Thời gian Tâm đạp xe lên dốc là:

  \(t_1=\dfrac{s_1}{v_1}=\dfrac{100}{2,5}=40\left(s\right)\)

  Vận tốc trung bình của tâm là:

  \(v_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{100+140}{40+35}=3,2\left(m/s\right)\)

  Vậy vận tốc trung bình của Tâm trên cả quãng đường là: 3,2m/s

  bởi Chiến Thắng 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người đi xe đạp xuống 1 cái dốc dài 240m .Trong 24 giây đầu đi đc 60m ,đoạn dốc còn lại đi với vận tốc 36km/h .Tính vận tốc trung bình trên 1 đoạn dốc đầu và trên cả dốc

  bởi Lê Minh Bảo Bảo 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(s=240m\)

  \(t_1=24s\)

  \(s_1=60m\)

  \(v_2=36km\)/h

  \(v_1=?\)

  \(v_{tb}=?\)

  Đổi : \(24s\approx0,007h\)

  Vận tốc trên 1 đoạn dốc dầu là:

  \(v_1=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{60}{0,007}\approx8,6\)(km/h)

  Đoạn dốc còn lại dài :

  \(s_2=s-s_1=240-60=180\left(m\right)\)

  Thời gian người đó đi đoạn dốc còn lại :

  \(t_2=\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{180}{36}=5\left(h\right)\)

  Vận tốc trung bình trên cả dốc :

  \(v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{60+180}{0,007+5}\approx47,93\)(km/h)

  bởi nguyễn đức tuấn anh 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trên một khúc sông từ A đến B dài 222km. Lúc 7 giờ, một chiếc thuyền A ngược dòng sông từ A về B với vận tốc v1=30km/h. Sau đó 30 phút, một chiếc thuyền B xuôi dòng sông từ B đến A với vận tốc v2=35km/h. Biết rằng sau khi đi được 15 phút, thuyền B gặp sự cố nên sau 15 phút, thuyền mới tiếp tục đi. Hỏi vào lúc mấy giờ, thuyền A và thuyền B gặp được nhau, khi đó còn cách A bao nhiêu ?(Vận tốc dòng nước không đáng kể)

  bởi Thu Hang 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sau 30 phút thì thuyền đi từ A đến B đi số km là

  S1=v1.t1=30.0,5=15(km)

  sau khi đi 15 phút thì thuyền đi từ B đến A đi số km là

  S2=v2.t2=35.0,25=8,75(km)

  khi thuyền thứ 2 đi 15 phút và nghỉ 15 phút thì thuyền thứ 1 đi số km là

  S3=v1.t3=30.0,5=15(km)

  hiện tại 2 thuyền cách nhau km là

  222-(15+8,75+15)=183,25(km)

  tổng vận tốc cả 2 thuyền là

  30+35=65(km)

  thời gian 2 xe gặp nhau là

  t=S3:65=183,25:65=2,82(h)

  do thuyền thứ 1 đi trước 30 phút và 15 phút đi cung thuyền 2 và 15 phút đi trước nữa nên tổng cộng 1 tiếng nên thời gian hai thuyền gặp nhu kể từ khi thuyền 1 xuất phát là:

  2,82+1=3,82(h)

  sau 3,82h thuyến thứ nhất đi dược số km là

  3,82.30=114,6(km)

  đây cũng là khoảng cách 2 xe cách A

  ~mình làm vậy ko biết có đúng ko nếu đúng thì tick cho mình nha~

  bởi Miền Nam 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người đi xe máy từ thị trấn A đến một thị trấn B rồi trở về lúc đi ngược gió, vận tốc được giảm 4 km/h nên trễ mất 15 phút so với khi ko có gió lúc về xuôi gió vận tốc tăng được

  4km/h nên tới nhà sớm được 12 phút so với khi ko có gió.Tính vận tốc riêng của xe và khoảng cách của đoạn thẳng AB.

  bởi Hoa Lan 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi vận tốc riêng của xe là \(V_{xe}\) Theo bài ra ta có : \(V_{gió}=4\)km/h Đổi \(15'=0,25h\) \(12'=0,2h\) Khi không có gió thì : \(S_{AB}=V_{xe}.t_1\left(1\right)\) Khi xe đi xuôi chiều gió ta có: \(S_{AB}=V_x+t_x=\left(V_{xe}+V_{gió}\right)\left(t-\dfrac{1}{5}\right)\) \(=\left(V_{xe}+4\right)\left(t-\dfrac{1}{5}\right)\) \(=V_{xe}.t_1+4t_1-\dfrac{V_{xe}}{5}-\dfrac{4}{5}\) \(=V_{xe}.t_1\) \(\Leftrightarrow4t_1-\dfrac{V_{xe}}{5}=\dfrac{4}{5}\left(2\right)\) Khi xe đi ngược chiều gió ta có: \(S_{AB}=V_n.t_n=\left(V_{xe}-V_{gió}\right)\left(t_1+\dfrac{1}{4}\right)\) \(=\left(V_{xe}-4\right)\left(t_1+\dfrac{1}{4}\right)\)

  \(=V_{xe}.t_1-4t_1+\dfrac{V_{xe}}{4}-1\)

  \(=V_{xe}.t_1\)

  \(\Leftrightarrow-4t_1+\dfrac{V_{xe}}{4}=1\left(3\right)\)
  Cộng \(\left(3\right)\) với \(\left(2\right)\) ta có:

  \(\dfrac{V_{xe}}{20}=\dfrac{9}{5}\)

  \(\Leftrightarrow V_{xe}=36\)(km/h)

  Thay vào \(\left(3\right)\) ta có : \(t=2h\) Vậy quãng đường AB dài là \(S_{AB}=V_{xe}.t_1=36.2=72\left(km\right)\)
  bởi Trần Thục San 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mộy ô tô lên dốc với vận tốc 16km/h, sau đó xuống dốc với vận tốc gấp đôi khi lên dốc.Vận tốc trung bình của ô tô trên cả 2 đoạn đường là bao nhiêu?

  HELP ME? MAI THI RỒIlimdim

  bởi thủy tiên 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(v_{TB}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{16.t_1+32.\dfrac{t_1}{2}}{t_1+\dfrac{t_1}{2}}=\dfrac{16+16}{1+\dfrac{1}{2}}\simeq21,3\)

  ko đảm bảo nhwung bạn nên trình bày rõ ra.

  bởi Trần Lưu Phúc Thịnh 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trên nửa quãng đường một ôtô chuyển động với vận tốc 60km/h nửa quãng đường còn lại với vậntốc 40km/h tính Vtb của oto tren cả qd

  bởi Nguyễn Tiểu Ly 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(v_1=60km/h\)

  \(v_2=40km/h\)

  s1 = s2 = x(km)

  __________________________________

  vtb = ?

  GIẢI :

  Nửa quãng đường đầu ô tô chuyển động với thời gian là :

  \(t_1=\dfrac{s_1}{v_1}=\dfrac{s}{60}\left(h\right)\)

  Nửa quãng đường sau ô tô chuyển động với thời gian là :

  \(t_2=\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{s}{40}\left(h\right)\)

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

  \(v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{2s}{\dfrac{s}{60}+\dfrac{s}{40}}=\dfrac{2}{\dfrac{1}{60}+\dfrac{1}{40}}=48\left(km/h\right)\)

  Vậy vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 48km/h.

  bởi Trần thị lan Anh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong một cuộc đua thuyền trên sông mỗi thuyền đi được từ một bến A xuôi xuống tới một cột móc B, vòng quanh cột đó rồi vòng tới A . Vận tốc dòng nước là 2m/s. Một thuyền có vận tốc riêng 18 km/h đã về nhất với tổng thời gian là 1 giờ 30 phút. Tính khoảng cách AB.

  bởi minh vương 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi \(2\)m/s\(=7,2\)km/h

  \(1h30'=1,5h\)

  Ta có:\(t_1+t_2=1,5\)(*)

  Mà:

  \(t_1=\dfrac{S_{AB}}{V_1}=\dfrac{S_{AB}}{V_{th}+V_{nc}}=\dfrac{S_{AB}}{18+7,2}=\dfrac{S_{AB}}{25,2}\left(1\right)\)

  \(t_2=\dfrac{S_{AB}}{V_2}=\dfrac{S_{AB}}{V_{th}-V_{nc}}=\dfrac{S_{AB}}{18-7,2}=\dfrac{S_{AB}}{10,8}\left(1\right)\)

  Thay \(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\)vào(*) ta được:

  \(t_1+t_2=\dfrac{S_{AB}}{25,2}+\dfrac{S_{AB}}{10,8}=1,5\)

  \(\)\(\Rightarrow S_{AB}=11,34\left(km\right)\)

  bởi đoàn triệu vĩ 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một chiếc xe phải đi từ địa điểm A đến địa điểm B trong khoảng thời gian quy định là t. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v1 = 48km/h thì sẽ đến B sớm hơn 18 phút so với thời gian quy định. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v2 = 12km/h thì sẽ đến B trễ hơn 27 phút so với thời gian quy định.

  a) Tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định t.

  b) Để chuyển động từ A đến B theo đúng thời gian quy định t, xe chuyển động từ A đến C (trên AB) với vận tốc v1 = 48km/h rồi tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc v2 = 12km/h. Tìm AC.

  bởi truc lam 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, gọi thời gian quy định là t (h)

  đổi: 18'=0.3h 27'=0.45h

  vì người đó đi xe ô tô với vận tốc 48km/h thì đến b sớm hơn 18' so với quy định nên ta có PT : Sab=48 (t - 0.3) (km) (1)

  vì người đó đi xe đạp với vân tốc 12km/h thì đến b trễ hơn 27' so với thòi gian quy định nên ta có PT : Sab=12(t + 0.45 ) (2)

  từ (1) và (2) ta có PT :
  48 (t - 0.3 )= 12 (t +0.45 )
  giải PT tìm t = 33 phút =11/20 h

  b, Sab = 48 (t -0.3 )=48 (11/20 -0.3 ) = 12km
  ta có : Sac + Sbc =12km
  <=> V1.T1 + V2.T2 =12km
  <=> 12T1 + 48T2 =12km (*)
  Mà T1 + T2 = T = 11/20 = 0.55h => T2= 0.55 -T1 (**)
  thay (**) vào (*) ta được T1= 0.4h
  =>Sac = v.t =12 . 0,4 =4.8 km

  Vậy Sac = 4.8 km

  bởi nguyễn thị lộc 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho hai xe nhỏ A và B cùng chuyển động trên một đường tròn với tốc độ không đổi. Biết hai xe khởi hành từ cùng một điểm trên đường tròn, xe A chuyển động một vòng hết 10 phút, xe B chuyển động một vòng hết 70 phút. Hỏi khi xe B đi một vòng thì gặp xe A mấy lần? (không tính thời điểm khởi hành) hãy tính trong từng trường hợp:

  a) hai xe đi cùng chiều

  b) hai xe đi ngược chiều nhau

  bởi Nguyễn Thanh Thảo 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tham khảo nha :

  https://hoc24.vn/hoi-dap/question/49608.html

  bởi Dương Thư 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một cano đi xuôi dòng nước từ địa điểm A đến B hết 20 phút. Nếu cano đi ngược dòng nước từ B về A hết 30 phút. Hỏi nếu cano tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất bao nhiêu thời gian. Coi vận tốc của cano so với dòng nước và của dòng nước với bờ sông là không đổi.
  M.n giải giúp mình bài nì nha!!!Thank~~~

  bởi Tran Chau 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn tự tóm tắt.

  Đổi 20p = \(\dfrac{1}{3}\left(h\right)\), 30p = 0,5h.

  Gọi s là quãng đường cano đi.

  Gọi \(v_1\) là vận tốc thuyền so với nước, \(v_2\) là vận tốc nước so với bờ.

  Gọi t là thời gian cano tắt máy trôi theo dòng nước : \(t=\dfrac{s}{v_2}\)

  Khi tắt máy trôi theo dòng nước thì thuyền đi với vận tốc \(v_2\)

  Khi xuôi dòng ta có \(t_{xuôi}=\dfrac{s}{v_1+v_2}\Rightarrow\dfrac{1}{3}=\dfrac{s}{v_1+v_2}\)(1)

  Khi ngược dòng ta có : \(t_{ngược}=\dfrac{s}{v_1-v_2}\Leftrightarrow0,5=\dfrac{s}{v_1-v_2}\)(2)

  (1),(2) => \(\dfrac{v_1+v_2}{3}=0,5\cdot\left(v_1-v_2\right)\)

  \(\Leftrightarrow v_1+v_2=1,5v_1-1,5v_2\)

  \(\Leftrightarrow2,5v_2=0,5v_1\)

  \(\Rightarrow\dfrac{v_1}{v_2}=\dfrac{2,5}{0,5}=5\)

  \(\Leftrightarrow v_1=5v_2\) (3)

  (1),(3) => \(t_{xuôi}=\dfrac{s}{v_1+v_2}=\dfrac{s}{5v_2+v_2}=\dfrac{s}{6v_2}\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{3}=\dfrac{s}{6v_2}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{s}{v_2}=\dfrac{\dfrac{1}{3}}{\dfrac{1}{6}}=2\left(=t\right)\)

  Vậy nếu cano tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất 2 giờ.

  bởi Trần Thức Hào 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ba người đi xe đạp trên cùng một đường thẳng. Người thứ nhất và người thứ hai đi cùng chiều, cùng vận tốc 8 km/h tại hai địa điểm cách nhau một khoảng l. Người thứ ba đi ngược chiều lần lượt gặp người thứ nhất và người thứ hai. Khi vừa gặp người thứ hai thì lập tức quay lại đuổi theo người thứ nhất với vận tốc như cũ là 12 km/h. Thời gian kể từ lúc gặp người thứ nhất và quay lại đuổi kịp người thứ nhất là 12 phút. Tính l.

  bởi Nguyễn Anh Hưng 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2/3km

  bởi Võ Thị Thu Phương 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lúc 7 giờ hai ô tô cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cach nhau 140Km và đi ngược chiều nhau.Vận tốc xe đi từ A là 38Km/h , xe đi từ B là30Km/h.

  a, Tính khoảng cách hai xe lúc 9 giờ

  b, Xác định thời điểm hai xe gặp nhau và vị trí gặp nhau.

  bởi Nguyễn Quang Minh Tú 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Tính khoảng cách hai xe lúc 9 giờ

  - Hai xe khởi hành lúc 7h và đến lúc 9h thì hai xe đã đi trong khoảng thời gian :

  \(t=9h-7h=2h\)

  Quãng đường ô tô đi từ A là :

  \(s_1=v_1.t=38.2=76\left(km\right)\)

  Quãng đường ô tô đi từ B là :

  \(s_2=v_2.t=30.2=60\left(km\right)\)

  Mặt khác : \(s=s_{AB}-\left(s_1+s_2\right)=140-\left(76+60\right)=4\left(km\right)\)

  Vậy khoảng cách 2 xe lúc 9h là 4km

  bởi Nguyễn Minh Mẫn 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người đứng cách đường thẳng 1 khoảng h=50m. Ở trên đường có 1 ôtô đang chạy lại gần anh ta với V1=10m/s. Khi người ấy thấy ôtô còn cách mình 130m thì bắt đầu chạy ra đường để đón ôtô theo hướng vuông góc với mặt đường. Hỏi người ấy chạy với V bao nhiêu để gặp được ôtô?
  bởi Nguyễn Ngọc Sơn 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mình không chắc về kết quả nhưng mong rằng có thể giúp được bạn

  50m B C A 130m v 1 v 2

  Gọi A là vị trí người đó và ô tô gặp nhau, B là vị trí ban đầu của người đó và C là vị trí của ô tô khi người đó thấy nó

  Tam giác ABC vuông tại A nên ta có:

  sAB2 + sAC2 = sBC2 (theo định lí Py-ta-go)

  => sAC2 = sBC2 - sAB2

  => sAC2 = 1302 - 502

  => sAC = 120 (m) (vì sAC > 0)

  Thời gian ô tô đến A là:

  \(t=\dfrac{s_{AC}}{v_1}=\dfrac{120}{10}=12\) (giây)

  Để người đó gặp được ô tô thì vận tốc của người đó là:

  \(v_2=\dfrac{s_{AB}}{t}=\dfrac{50}{12}=\dfrac{25}{6}\left(m/s\right)\)

  Vậy...

  bởi Trần Huyền My 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người dự định đi xe máy từ A đến B cách nhau 100 km trong thời gian 2,5 giờ. Nhưng khi đi được \(\dfrac{3}{5}\) quãng đường thì phải nghỉ lại tại C mất 12 phút. Hỏi để đến B đúng thời gian dự định thì đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc là bao nhiêu

  bởi Mai Đào 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(s=100km\)

  \(t=2,5h\)

  \(s_{thựctế}=\dfrac{3}{5}s\)

  \(t_{nghỉ}=\dfrac{12}{60}=0,2\left(h\right)\)

  \(v'=?\)

  GIẢI :

  Vận tốc theo dự định của người đi xe máy từ A đến B là :

  \(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{100}{2,5}=40\left(km/h\right)\)

  Khi đi được 3/5 quãng đường thì nghỉ tại C, vậy quãng đường đi được là :

  \(s'=\dfrac{3}{5}s=\dfrac{3}{5}.100=60\left(km\right)\)

  Thời gian người đó đi 3/5 quãng đường là :

  \(t'=\dfrac{s'}{v}=\dfrac{60}{40}=1,5\left(h\right)\)

  Thời gian còn lại người đó cần phải đi là:

  \(t_{cl}=t-t_{nghỉ}-t'=2,5-0,2-1,5=0,8\left(h\right)\)

  Quãng đường còn lại người đó cần phải đi là :

  \(s_{cl}=s-s'=100-60=40\left(km\right)\)

  Để đến B đúng thời gian dự định thì đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc là:

  \(v'=\dfrac{s_{cl}}{t_{cl}}=\dfrac{40}{0,8}=50\left(km/h\right)\)

  Vậy để đến B đúng thời gian dự định thì đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc là 50km/h.

  bởi hoàng thị dung 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2 người đi xe đạp cùng lúc 6h ngc chiều nhau trên S AB = 60km, nhười 1 đi từ A vs v1 = (các bn tính rồi tìm thử chứ mik quên mất rồi) người 2 đi từ B vs v2 = 9km/h. hỏi

  a) sau 20' thì 2 xe cách nhau bao nhiêu khi chưa qua mặt

  b) sau bao lâu 2 người gặp nhau

  bởi Lê Minh Hải 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • :"> Lạy hồn 'v' Không có dữ kiện gọi thần linh xuống mà làm cậu ạ 'v'

  bởi Nguyễn Ngọc Công 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Lúc 6h 1 học sinh xuất phát từ nhà với vận tốc 6km/h để đến trường đúng giờ vào học. Nhưng khi đi được \(\dfrac{1}{3}\) quãng đường thì học sinh phát hiện quên vở và quay lại nhà rồi đến trường. Hỏi khi bắt đầu quay lại học sinh phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến trường không trễ học. Biết trường vào học lúc 7h, thời gian quay xe và lấy vở không đáng kể.

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thời gian người đó đi từ nhà đến trường là: t = 7h - 6h = 1h
  Quãng đường từ nhà đến trường là:
  s = v . t = 6 . 1 = 6 (km)
  1/3 quãng đường dài là:
  s' = (1/3)s = 6/3 = 2 (km)
  Thời gian người đó đi trên 1/3 quãng đường đó là:
  t' = s' / v = 2/6 = 1/3 (h)
  Thời gian còn lại để đến trường đúng giờ theo dự định là:
  t" = t - t' = 1 - 1/3 = 2/3 (h)
  Quãng đường người đó phải đi tiếp kể từ lúc quay về cho đến khi tới trường là:
  s" = s' + s = 2 + 6 = 8 (km)
  Vận tốc mới của người đó trên quãng đường đó để đến truòng đúng giờ là:
  v' = s" / t" = 8 / (2/3) = 12 (km/h)
  Vậy...

  bởi Lê Thuỷ Ngân 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi đơn vị vận tốc

  a) ..........km/h = 5m/s

  b) 12m/s =.............km/h

  c) 48km/h =.........m/s

  d) 150cm/s =...........m/s=.........km/h

  e) 62km/h =.............m/s=.........cm/s

  f) 300000km/s=...............m/s=.............km/h

  GIÚP MK VS CHIỀU NAY MK PHẢI ĐI HỌC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!

  bởi Bo bo 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, 18km/h=5m/s

  b,12m/s=43,2km/h

  c,48km/h=\(\dfrac{40}{3}\approx13,33\)m/s

  d,150cm/s=1,5m/s=5,4km/h

  e,62km/h=\(\dfrac{155}{9}\approx17,22\)m/s=\(\dfrac{15500}{9}\approx1722,22\)cm/s

  f,300000km/s=300000000m/s=1080000000km/h

  bởi Khánh Huyền 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan