Tính vận tốc trung bình của vận động viên vượt đèo dài 45 Km hết thời gian 2 giờ 45 phút ?

bởi Lê Văn Duyệt 11/01/2019

một vận động viên thực hiện cuộc đua vượt đèo như sau : đoạn đường đèo dài 45 Km chạt hết thời gian 2 giờ 45 phút ; đoạn đương xuống đèo dài 30Km chạy hết 30 phút .Hãy tính vận tốc trung bình của vận động viên trên tưng đoạn đườngvà trên cả quãng đường.

Câu trả lời (37)

 • đổi:2 giờ 45 phút= 2,75h

  30 phút= 0,5

  vận tốc trung bình của vận động viên trên đoạn đường đèo là

  \(V_{tb1}=\dfrac{S_1}{t_1}=\dfrac{45}{2,75}=16,3\left(km/h\right)\)

  vận tốc trung bình của vận động viên trên quãng đường xuống đèo là

  \(V_{tb2}=\dfrac{S_2}{t_2}=\dfrac{30}{0,5}=60\left(km/h\right)\)

  vận tốc trung bình của vận động viên trên cả quãng đường là

  \(V_{tb3}=\dfrac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\dfrac{45+30}{2,75+0,5}=23,07\left(km/h\right)\)

  bởi Trần NgọcAnh 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nhà Nam cách trường 2300m, thường ngày mẹ nam đưa đón Nan rất đúng giờnhưng một hôm mẹ có công việc nên 5h chiều mẹ mới bắt đầu ra khỏi chỗ làm vói tốc độ 24 km/h. Nan ở trường đợi lâu quá nên 5h thì bắt đầu đi bộ về. Hai mẹ con gặp nhau lúc 5h5phut. Tính vận tốc của Nam

  bởi Bình Nguyen 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quãng đường mẹ Nam đi được đến khi gặp nhau là:
  \(S_1=V_1.t_1=24.\left(5h5'-5h\right)=2\left(km\right)\)

  Quãng đường Nam đi được là:
  \(S_2=S-S_1=2,3-2=0,3\left(km\right)\)

  Vận tốc của Nam là:
  \(V_2=\dfrac{S_2}{t_2}=\dfrac{0,3}{\dfrac{1}{12}}=3,6\)(km/h)

  Vậy...

  bởi Trần Nguyễn Phương Vy 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ​1 ôtô khởi hành từ HN lúc 8h đến HP lúc 10h. Quãng đường này dài 108km

  a)​​​Tính vận tốc ôtô ra km/h,m/s

  b)​ Giả sử đi được 30 phút ôtô dừng 15 phút mới đi tiếp. Hỏi quãng đường sau ng đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến HP kịp lúc

  bởi Tran Chau 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, Vận tốc ô tô là

  108:(10-8)=54 ( km/h ) = 900 m /s

  b, 30 phút ô tô đi được :

  54. 0,5 =27 ( km ) (do 30p = 0,5 h)

  Quãng đường cần phải đi tiếp là :

  108-27=81 ( km)

  Vận tốc sau để đến kịp lúc là :

  81 : ( 2-0,5-0,25) = 64,8 ( km/h)

  bởi Nghĩa Trương 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 độ lớn của vật tốc cho biết điều gì ? viết công thức tính vật tốc.

  2 một nguời đi đều với vận tốc v=1,5 km/h ,muốn quãng đường dài 6km thì người đó phải đi trong thời gain bao lâu?

  3 một người đi xe máy trong 0,5 h với vận tốc 40 km/h .Hỏi quãng đường đó đi được là bao nhiêu km ?

  4 quán tính là gì? giải thích hiện tượng sau: khi người ngồi trên ô tô đang chuyển động trên đường thẳng , nếu ô tô đó đột ngột rẽ phải thì người bij nghiên mạnh về phía bên trái?

  5 chuyển động là gì , chuyển động trong đều là gì ? viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyện động trong và giải thích các đại lượng có trong công thức?

  6 một vật chụi tác dụng của 1 lucej 50N kéo về phía trước. để vật chuyển động thẳng đều thì lực ma sát phải bằng nhau bao nhiêu ?

  7 áp suất là gì , viết công thức tunhs áp suất ? nên phương phát làm giảm áp suất? viết công thức tính áp xuất chất lỏng ?

  bởi Bình Nguyen 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5:

  - Sự thay đổi vị trí 1 vật theo thời gian so vs vật khác được gọi là cđ cơ học.

  - Cđ đều là cđ mà v có độ lớn ko thay đổi theo thời gian.

  - Cđ ko đều là cđ mà v có độ lớn thay đổi theo thời gian.

  - Vận tốc tb của 1 cđ ko đều trên 1 qđ đc tính = công thức:

  \(v_{tb}=\dfrac{s}{t}\), trong đó : s là qđ đi đc,

  t là thời gian đi hết qđ đó.

  6:

  - Lực ma sát phải nhỏ hơn lực kéo nếu = hoặc lớn hơn=> vật đó sẽ đứng yên.

  7:

  - Áp suất là đơn vị đc tính = đơn vị độ lớn của áp lực trên 1 đơn vị s bị ép.

  - Công thức tính áp suất: \(p=\dfrac{f}{s}\), Trong đó:

  +)p là áp suất.

  +)f là lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích là s.

  - Giữ áp lực và tăng s bị ép, giảm áp lực và giữ s bị ép.

  - Công thức tính áp suất chất lỏng:

  p = d.h, trong đó : h là độ sâu tính từ điểm tính áp suất -> mặt thoáng chất lỏng, d là trọng lương riêng của chất lỏng.

  bởi Nguyễn Thị Bình 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người phải đi từ địa điểm A đến địa điểm B trên đường thẳng trong một khoảng thời gian quy định. Nếu người đó đi xe ô tô với vận tốc 48 km/h thì đến B sớm hơn 18 phút so với thời gian quy định. Nếu người đó đi xe đạp với vận tốc 12 km/h thì đến B muộn hơn 27 phút so với thời gian quy định.

  a) Tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định.

  b) Để đi từ A đến B đúng thời gian quy định, người đó đi từ A đến C ( C nằm trên AB) bằng xe đạp với vận tốc 12km/h rồi lên ô tô đi từ C đến B với vận tốc 48 km/h. Tìm chiều dài quãng đường AC

  bởi Nguyễn Minh Minh 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. Gọi chiều dài quãng đường AB là S (km) và thời gian dự định đi là t - Khi đi với vận tốc 48 km/h thì đến sớm hơn dự định là 18 phút ( 0,3h ) ta có phương trình: S / 48 + 0,3 = t (1)

  - Khi đi với vận tốc 12 km/h thì đến sớm hơn dự định là 27 phút ( 0,45h ) ta có phương trình: S / 12 - 0,45 = t (2)

  Từ (1) và ( 2) ta tìm được : S = 12 (km) và t = 0,55h

  b. Để đi từ A đến B đúng thời gian quy định ta có phương trình:

  AC/12 + BC/48 = 0,55

  ó AC / 12 + ( 12 – AC ) / 48 = 0,55

  Giải pt ta được : AC = 4,8 (km)

  bởi Nguyen Hao 16/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lúc 8 giờ , hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A,B cách nhau 228km và đi ngược chiều nhau . Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h , vận tốc của xe đi từ B đến A là 36km/h .

  Hỏi : Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau ? Vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

  bởi Đặng Ngọc Trâm 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi thời gian từ lúc 2 xe xuất phát đến lúc gặp nhau là t

  Trong thời gian t , mỗi xe đi được quãng đường là :

  \(S_1=v_1.t\)

  \(S_2=v_2.t\)

  Ta có : \(S_1+S_2=228\)

  \(v_1.t+v_2.t=228\)

  \(t\left(v_1+v_2\right)=228\)

  \(t.\left(40+36\right)=228\)

  \(t.76\) \(=228\)

  \(t=3\left(h\right)\)

  Vậy đến : 3 + 8 = 11 (h) 2 xe gặp nhau

  b, Vị trí gặp cách A :

  40 . 3 = 120(km)

  Vậy vị trí gặp cách A 120 km

  P/S : học tốt !!

  bởi Nam Anh Bùi 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5h30 với vận tốc 15km/h. người đó dự định đi được nửa quảng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10h sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì xe bị hỏng và phải sửa xe mất 20 phút. Hỏi trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng dự định

  bởi Tay Thu 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thời gian dự định đi (không kể thời gian nghỉ là):

  \(t_1=10-5h30-30=4\left(h\right)\)

  Chiều dài quãng đường là:
  \(S_1=V_1.t_1=15.4=60\left(km\right)\)

  Quãng đường còn lại mà người đó phải đi sau khi nghỉ là:
  \(S_2=\dfrac{S_1}{2}=\dfrac{60}{2}=30\left(km\right)\)

  Thời gian để người đó đi hết nửa quãng đường là:
  \(t_2=\dfrac{S_2}{V_1}=\dfrac{30}{15}=2\left(h\right)\)

  Vì sau khi nghỉ 30' thì người đó phải sửa xe 20' nên

  Thời gian người đó còn lại để đi đến đích đúng dự định là:
  \(t_3=t_1-t_2-20'=\dfrac{5}{3}\left(h\right)\)

  Vận tốc cần phải đi để đến nơi đúng dự định là;

  \(V_2=\dfrac{S_2}{t_3}=\dfrac{30.3}{5}=28\)(km/h)

  Vậy...

  bởi Nguyễn Ngọc 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2 vật A và B chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng. Nếu đi ngược chiều để gặp nhau thì sau 10 giây khoảng cách giữa hai vật giảm 12m, nếu đi cùng chiều thì sau 10 giây khoảng cách giữa hai vật chỉ giảm 5m. Hãy tìm vận tốc của một vật và tính quãng đường mỗi vật đi được nửa phút.

  bởi Trần Thị Trang 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  t = 10s; \(s_1=12\left(m\right);s_2=5\left(m\right)\); \(v_A=?;v_B=?\)

  ______________________________________________________

  Theo bài ra ta có:

  Quãng đường hia vật đi được trong 10s khi ngược chiều là: \(s_1=10\left(v_A+v_B\right)=12\left(m\right)\Rightarrow v_A+v_B=\dfrac{12}{10}=\dfrac{6}{5}\left(\dfrac{m}{s}\right)\left(1\right)\)

  Quãng đường mỗi vật đi đượ trong 10s khi cùng chiều là: *giả sử vA>vB.

  \(s_2=10\left(v_A-v_B\right)=5\Rightarrow v_A-v_B=\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{m}{s}\right)\left(2\right)\)

  Lấy (1) + (2),có :

  \(2v_A=\dfrac{17}{10}\Leftrightarrow v_A=\dfrac{17}{20}=0,85\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

  \(\Rightarrow v_B=\dfrac{12}{10}=0,35\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

  b, Quảng đường vật A đi được trong 30s là: \(s_A=0,85.30=25,5\left(m\right)\)

  Quảng đường vật B đi được trong 30s là: \(s_B=0,35.30=10,5\left(m\right)\)

  bởi Phu Cuong Cuong 25/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đoàn tàu thứ nhất dài 900m,chuyển động đều với vận tốc 36km/h.Đoàn tàu thứ hai dài 600m chuyển độ̣̣̣ đều với vận tốc 2m/s chạy song hành với đoàn tàu thứ nhất.hỏi thời gian mà hành khách ở đoàn tàu này nhìn thấy đoàn tàu kia qua trước mặ̣t mình là bao nhiêu lâu?

  a)2đoàn tàu chạy cùng chiều

  b)2 đoàn tàu chạy ngược chiều

  Giải giúp e ạ

  bởi ngọc trang 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Chạy cùng chiều :

  đổi v1=36km/h=10m.s

  Hành khách trên tàu 1 sẽ thấy tàu 2 chuyển động tiến lên với v=v1-v2=10-2=8m/s

  Tàu 2 dài 600m=>t=\(\dfrac{S2}{v}=\dfrac{600}{8}=75s\)

  Hành khách trên tàu 2 sẽ thấy tàu 1 chuyển động lùi lại với v=10m/s

  => t=\(\dfrac{S1}{v1}=\dfrac{900}{10}=90s\)

  b) Chuyển động ngược chiều

  Hành khách tàu này thấy tàu kia chuyển động với v=v1+v2=12m/s

  => tàu 1: t1=\(\dfrac{S2}{v}=\dfrac{600}{12}=50s\)

  => tàu 2 : t2=\(\dfrac{S1}{v}=\dfrac{900}{12}=75s\)

  có gì không hiểu bạn có thể tham khảo mạng nhé !

  bởi Trần Thảo Vân 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người chuyển động trên đoạn đường AB.Trên nửa đoạn đg đầu có Vtb là 18 km/ h. Trong 2 nửa t/g còn lại người ấy có V lần lượt là 14km/h và 10km/h. Tính Vtb trên cả đoạn đường.

  bởi Dương Minh Tuấn 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi s là nữa quãng đường đầu. Thời gian đi nửa quãng đường đầu: \(t_1=\dfrac{s}{v_1}\)

  Phần còn lại, ô tô đi hai giai đoạn với thời gian tương ứng \(t_2=t_3\). Do đó quãng đường con lại ô tô đi được trong giai đoạn này là:

  \(s_2=v_2.t_2;s_3=v_3.t_3=v_3.t_2\)

  Mặt khác: \(s=s_2+s_3=\left(v_2+v_3\right)t_2\)

  Hay: \(t_2=t_3=\dfrac{s}{v_1+v_2}\)'

  Vậy vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

  \(v_{TB}=\dfrac{2s}{t}=\dfrac{2s}{t_1+2t_2}=\dfrac{2v_1\left(v_2+v_3\right)}{v_2+v_3+2v_1}\approx14.4\)km/h

  bởi Minh Giang Bùi 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mỗi ngày, An đến trường bằng xe đạp mất 20 phút. Sáng nay, An xuất phát chậm 4 phút so với mọi ngày. Để đến lớp đúng giờ An tính rằng mỗi phút phải đi nhanh hơn 50m so với mọi này. Tính vận tốc mỗi ngày An đi xe đạp đến trường và quãng đường từ nhà đến trường. Coi chuyển động là thẳng đều.

  bởi thủy tiên 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi vận tốc mỗi ngày An đi xe đáp đến trường là \(v\)

  Vận tốc An đi nhanh hơn là: \(v'=\dfrac{50}{60}=\dfrac{5}{6}\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

  Thời gian sáng nay An đi là; \(t'=20-4=16\left(phut\right)=960\left(s\right)\)

  Thường ngày: \(S=v.t=1200.v\)(1)

  Sáng nay: \(S=t'\left(v+v'\right)=960\left(v+\dfrac{5}{6}\right)\)(2)

  Từ (1)'(2) => \(1200v=960v+800\)

  => \(v=3,34\left(\dfrac{m}{s}\right)\)

  bởi Hoàng Công 08/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai xe cùng xuất phát tại A đi đến B. Vận tốc của 2 xe lần lượt là 30km/h và 40km/h. Quãng đường AB dài 150km

  a/Tính thời gian 2 xe đi từ A đến B

  b/Sau 3h15 phút thì khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêu

  bởi Anh Trần 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) thời gian đi từ A đến B của xe 1 là:

  t1=\(\dfrac{S}{V1}=\dfrac{150}{30}=5\left(h\right)\)

  thời gian đi từ A đến B của xe 2 là:

  t2=\(\dfrac{S}{V2}=\dfrac{150}{40}=3,75\left(h\right)\)

  b) Sau 3h15 phút xe 1 đi được:

  S1= V1.t = 30. 3,25=97,5 (km)

  Sau 3h15 phút xe thứ 2 đi được là:

  S2= V2.t = 40. 3.25= 130(km)

  Khoảng cách giữa 2 xe sau 3h15 phút là:

  S3= S2-S1 = 130-97,5 = 32,5(km)

  bởi Đức Nguyễn 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • xe thứ nhất khởi hành từ A chuyển động đều đến B với vận tốc 36 km trên giờ nửa giờ sau xe thứ hai chuyển động đều từ B đến A với vận tốc 5 mét trên giây Biết quãng đường từ AB dài 72 km Hỏi sau bao lâu kể từ lúc Hai xe khởi hành thì a,hai xe gặp nhau
  b, hai xe cách nhau 13,5 km

  bởi hi hi 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)Ta có: 5m/s= 18km/h

  Khi xe hai đi thì xe thứ nhất đã đi được:

  S'= 36.0,5= 18(km)

  Khoảng cách hai xe tính từ lúc xe thứ hai xuất phát :

  \(\Delta\)S= S-S'= 54(km)

  Lúc xe thứ nhất gặp xe thứ hai thì:

  S1+S2= 54

  \(\Leftrightarrow\) v1t1+v2t2= 54

  \(\Leftrightarrow\) 36t1+18t2= 54

  Mà t1=t2=t

  \(\Rightarrow\)54t= 54

  \(\Rightarrow\)t= 1h

  Vậy hai xe gặp nhau sau 1,5h tính theo xe thưa nhất và 1h theo xe thứ hai.

  b)Có hai trường hợp:

  TH1: Trước khi gặp nhau:

  S1+S2= 54- 13,5

  \(\Leftrightarrow\) v1t1+v2t2= 40,5

  \(\Leftrightarrow\)36t1+18t2= 40,5

  Mà t1= t2= t

  \(\Rightarrow\)54t= 40,5

  \(\Rightarrow\)t= 0,75(h)

  TH2: Sau khi gặp nhau:

  S1+S2= 54+13,5

  \(\Leftrightarrow\)S1+S2= 67,5

  Tương tự ta có:

  54t= 67,5

  \(\Rightarrow\)t= 1,25(h)

  bởi Nguyễn Xuân Tất Thắng 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn Minh khởi hành lúc 6h15min, đi xe đạp từ nhà đến trường cách nhà 3km với tốc độ ko thay đổi. Đến 6h20min, quãng đường Minh đi được là 0,9km. Hãy tìm vận tốc của bạn Minh và cho biết Minh đến trường lúc mấy giờ?

  bởi Anh Nguyễn 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đổi: 0,9 km= 900 m, 3 km= 3000 m
  Vận tốc của Minh là:
  v=s/t => v= 900/5=180 (m/phút)
  Thời gian Minh đi từ nhà đến trường là:
  t=s/v => t=3000/180= 17 (phút) [Chính xác hơn là 16,6666 nhưng mk nghĩ là làm tròn được]
  Minh đến trường lúc:
  6 giờ 15 phút + 17 phút = 6 giờ 32 phút
  Vậy: vận tốc của Minh là 180 m/phút
  Minh đến trường lúc 6 giờ 32 phút

  Chúc bạn học tốt hihi

  bởi Nguyễn Thu Hà 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi thiết kế xây dựng các nhà hát, nếu không tính toán kỹ những vấn đề liên quan đến sự phản xạ thì sẽ dẫn đến tình trạng : Một số khán giả ngồi ở những vị trí nào đó rất khó nghe tiếng nói, tiếng hát của diễn viên. Hay giải thích các nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên và nêu ra một số biện pháp để khắc phục.

  bởi Bo Bo 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các nhà hát thường rộng nên tại một vị trí nào đó, khán giả đồng thời nhận được âm thanh từ nhiều nguồn khác nhau : Âm đến trực tiếp từ diễn viên, âm phản xạ từ vách tường, trần nhà,... Các âm này đến tai không cùng lúc nên rất khó nghe.

  Để khắc phục tình trạng này người ta thường làm tường xù xì để tránh phản xạ âm ; mặt khác kết hợp với treo mà nằng nhung, bằng dạ ở cửa ra vào , dọc theo tường để hấp thụ âm. Trần nhà cũng thường được ốp các tấm xốp để hấp thụ âm hoặc xây theo kiểu vòm để phản xạ âm một cách thích hợp đến các vị trí ở xa.

  bởi Nguyễn Đức 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một chiếc xe phải đi từ địa điểm A đến địa điểm B trong khoảng thời gian quy định t.

  Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v1= 48km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20phút so với thời gian quy định. Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc v2= 16km/h thì sẽ đến B trễ hơn 30phút so với thời gian quy định. a. Tìm chiều dài quãng đường AB và thời gian quy định t. b. Để chuyển động từ A đến B theo thời gian quy định t, xe chuyển động từ A đến C (C trên AB) với vận tốcv1= 48km/h rồi tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc v2=16km/h. Tìm AC

  giúp mình với mình đang cần gấp!!!mình tích cho

  bởi bich thu 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bn vào lick: https://hoc24.vn/hoi-dap/question/485169.html

  bởi Lâm Thảo Linh 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho chuyển động tử 2 vị trí AB trên đường thẳng . Khoảng cách AB=12m. Biết vật 1 đi với vận tốc 6m/s, vật 2 đi với vận tốc 2m/s.

  a, 2 vật đó có gặp nhau ko

  b, tính t/g 2 vật gặp nhau

  bởi thúy ngọc 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt :

  \(s_{AB}=12m\)

  \(v_1=6m/s\)

  \(v_2=2m/s\)

  \(t_{gn}=?\)

  GIẢI :

  a) Hai vật có thể gặp nhau vì hai vật này đi ngược chiều nhau trên cùng một quãng đường AB.

  b) Khi 2 vật gặp nhau tại 1 chỗ C :

  \(AB=AC+BC\)

  \(s=v_1.t+v_2.t\)

  \(\Leftrightarrow s=\dfrac{t}{\left(v_1+v_2\right)}\)

  Tổng vận tốc của 2 vật là :

  \(v_t=v_1+t_2=6+2=8\left(m/s\right)\)

  Thời gian 2 xe gặp nhau là :

  \(t_{gn}=\dfrac{s}{v_t}=\dfrac{12}{8}=1,5\left(h\right)\)

  Vậy thời gian 2 xe gặp nhau là 1,5giờ.

  bởi Trần Kiều Oanh 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đoạn đường AB dài 175km . Một ô tô chạy 100km đầu hết 2,5h . Sau đó , đi hết quãng đường còn lại hết 1,5h . Tính vận tốc trung bình của ô tô trên mỗi quãng đường và trên cả đoạn đường AB ?

  bởi My Hien 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • De ma ban!

  Vtb cua o to tren doan duong dau:

  Vtb1=S÷t=100÷2,5=40km/h.

  Vtb2 cua o to tren doan duong hai tinh tuong tu(Vtb2=175-Vtb1=?)

  Vtb=(S1+S2)÷(t1+t2)=175÷4=43,75km/h

  bởi Ngọc Bích 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hai bến sông M,N cách nhau 60 km. Một canô khi xuôi dòng từ M tới N mất 2 giờ, nếu ngược dòng

  từ M về N thì mất 3 giờ.

  a) Tính vận tốc của canô? Vận tốc của dòng nước?

  b) Tính thời gian canô đi từ M tới N khi nước không chảy?

 • Gọi vận tốc của canô là v của nước là u

  Ta có : S = (v+u).txd = (v+u).2 = 60

  ⇒ v+u = 30 (1)

  Ta có : S = (v-u).tnd = (v-u).3 = 60

  ⇒ v-u = 20 (2)

  Cộng vế theo vế cho (1), (2) ⇒ 2v = 50

  ⇔ v = 25 (km/h)

  b/ Thời gian canô đi từ M→N khi nước không chảy là

  t = \(\dfrac{S}{v}\) = \(\dfrac{60}{25}\) = 2,4 (h)

  bởi nguyễn anh tuấn 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
  Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

  Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

  Gửi câu trả lời Hủy

  Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  Các câu hỏi có liên quan