AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

  • A. Mặt Trời   
  • B. Mặt Trăng
  • C. Ngọn nến đang cháy  
  • D. Cục than gỗ đang nóng đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mặt Trăng không phải là nguồn sáng vì Mặt Trăng không tự phát ra ánh sáng mà nó chỉ phản xạ ánh sáng Mặt Trời mà thôi

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>