ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:

  • A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
  • B. Ảnh có kích thước bằng vật.
  • C. Khoảng cách từ gương đến ảnh và vật bằng nhau. 
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D.

  Những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là:

  • Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
  • Ảnh có kích thước bằng vật.
  • Khoảng cách từ gương đến ảnh và vật bằng nhau. 
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON