YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

  • A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật
  • B. Ảnh ảo lớn hơn vật
  • C. Ảnh thật nhỏ hơn vật
  • D. Ảnh thật lớn hơn vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo nhỏ hơn vật

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA