AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Câu kết luận đúng là

  • A. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn nhỏ hơn vật.
  • B. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo bằng vật.
  • C. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo luôn lớn hơn vật.
  • D. Ảnh nhìn thấy trong gương hứng được trên màn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo luôn lớn hơn vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>