AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ mọt góc 88o. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu? 

  • A. 44o    
  • B. 46o
  • C.  88o    
  • D. 2o

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ.

  Vậy nếu tia tới hợp với tia phản xạ một góc 88o thì góc tới i = (88°)/2 = 44o

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>