AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật như thế nào (điều kiện về vật) thì mắt ta mới có thể nhìn thấy nó?

  Chọn câu trả lời sai 

  • A. vật phát ra ánh sáng
  • B. vật phải được chiếu sáng
  • C. vật không phá sáng mà cũng không được chiếu sáng
  • D. vật phải đủ lớn và không cách mắt quá xa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một vật không phát sáng mà cũng không được chiếu sáng thì mắt ta không thể nhìn thấy nó. Vậy câu sai là C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>