ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là: 

  • A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
  • B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
  • C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
  • D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>