YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu không đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

  • A. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật .
  • B. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật .
  • C. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’. 
  • D. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật

  ⇒ Đáp án B sai

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8244

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON