AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng

  Khi soi gương, ta thấy 

  • A. Ảnh thật ở sau gương
  • B. Ảnh ảo ở sau gương
  • C. Ảnh thật ở trước gương
  • D. Ảnh ảo ở trước gương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi soi gương, ta thấy ảnh ảo ở sau gương

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>