YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ảnh ảo là gì ?

  • A. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn 
  • B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn luôn hứng được trên màn chắn 
  • C. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng song song với màn chắn 
  • D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể hứng được trên màn chắn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8245

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON