AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 60 độ. Hãy tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

   

   
   
  • A. 200
  • B. 450
  • C. 600
  • D. 300

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  AA’ ⊥ gương

  AH = A’H

  BB’ ⊥ gương

  BK = B’K

  AB và A’B’ gặp nhau ở I trên mặt gương. Góc tạo bởi A’B’ và mặt gương bằng 600

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>