YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng? 

  • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
  • B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
  • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
  • D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và lớn bằng vật

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON