ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C1 trang 15 SGK Vật lý 7

Giải bài C1 tr 15 sách GK Lý lớp 7

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiêm tra dự đoán?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời Bài tập C1

 
 

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bối gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C1 trang 15 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1