ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.3 trang 26 SBT Vật lý 7

Bài tập 11.3 trang 26 SBT Vật lý 7

Hãy so sánh tần số dao động của âm cao và âm thấp của các nốt nhạc "đồ và rê" ; của các nốt nhạc "đồ và đố". 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

   - Tần số dao động của âm cao lớn hơn tần số dao động của âm thấp

   - Tần số dao động của âm "đồ" nhỏ hơn tần số dao động của âm "rê".

   - Tần số dao động của âm "đồ" nhỏ hơn tần số dao động của âm "đố".

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 26 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1