ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.2 trang 26 SBT Vật lý 7

Bài tập 11.2 trang 26 SBT Vật lý 7

Chọn từ hay cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống :

   Số dao động trong một giây gọi là ……….

   Đơn vị đo tần số là ….(Hz)

   Tai người bình thường có thể nghe được những âm thanh có tần số từ … đến ….

   Âm càng bổng thì có tần số dao động càng ….

   Âm càng trầm thì có tần số dao động càng …. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị đo tần số dao động là héc ( Hz).

Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz.

Âm càng bổng thì tần số dao động càng lớn.

Âm càng trầm thì tần số dao động càng nhỏ.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.2 trang 26 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1