YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.5 trang 26 SBT Vật lý 7

Bài tập 11.5 trang 26 SBT Vật lý 7

Hãy sử dụng nhạc cụ tự làm ở bài tập 10.5* (chai có thể thay bằng ống nghiệm) và bảng hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu xem độ cao của âm phát ra phụ thuộc vào khôi lượng của nguồn âm như thế nào ?

1. Cách tạo ra nốt nhạc

Gõ vào thành các chai (từ chai số 1 đến số 7)

Thổi mạnh vào miệng các chai (từ chai số 1 đến số 7)

2. Ghi tên nguồn âm (bộ phận phát ra âm)

Nguồn âm là:

Nguồn âm là:

3. Nhận xét về khối lượng của nguồn âm

Khôi lượng của nguồn âm ...................

Khối lượng của nguồn âm.......................

4. Lắng nghe và ghi nhận xét về độ cao của các âm phát ra

Độ cao của các âm phát ra..........

Độ cao của các âm phát ra.....................

5. Rút ra mối liên hệ giữa khối lượng của nguồn âm và độ cao của âm phát ra

Trong các điều kiện khác như nhau, khối lượng của nguồn âm càng ... thì âm phát ra càng....

 
 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

 

1. Cách tạo ra nốt nhạc

Gõ vào thành các chai (từ chai số 1 đến số 7)

Thổi mạnh vào miệng các chai (từ chai số 1 đến số 7)

2. Ghi tên nguồn âm (bộ phận phát ra âm)

Nguồn âm là: Chai và nước trong chai

Nguồn âm là: Cột không khí trong chai

3. Nhận xét về khối lượng của nguồn âm

Khối lượng của nguồn âm tăng dần

Khối lượng của nguồn âm giảm dần

4. Lắng nghe và ghi nhận xét về độ cao của các âm phát ra

Độ cao của các âm phát ra giảm dần

Độ cao của các âm phát ra tảng dần

5. Rút ra môi liên hệ giữa khối lượng của nguồn âm và độ cao của âm phát ra

Trong các điều kiện khác như nhau, khối lượng của nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng thấp, và ngược lại.

 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.5 trang 26 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF