ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.6 trang 27 SBT Vật lý 7

Bài tập 11.6 trang 27 SBT Vật lý 7

Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất ?

   A. trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động.

   B. trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động.

   C. trong 5 giây, mặt trống thực hiện được 500 dao động.

   D. trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A.

Vì tần số là số dao động trong 1 giây

Ta có tần số ở câu B là : 3000 :60 = 50Hz

Tần số ở câu C là : 500 : 5 = 100Hz

Tần số ở câu D là : 1200 : 20 = 60Hz

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.6 trang 27 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1