AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.
  • B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn \(0,4\mu m\)
  • C. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra
  • D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>