ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại là tia tử ngoại?

  • A. Cùng bản chất là sóng điện từ
  • B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại
  • C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh
  • D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP