YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu sai khi nói về đặc điểm của tia tử ngoại 

  • A. Làm phát quang một số chất   
  • B. Trong suốt đối với thuỷ tinh, nước
  • C. Làm ion hoá không khí        
  • D. Gây ra những phản ứng quang hoá, quang hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON