• Câu hỏi:

  Một đèn phát ra bức xạ có tần số \(f=10^{14}Hz\) . Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

  • A. Vùng tử ngoại
  • B. Vùng hồng ngoại
  • C. Vùng ánh sáng đỏ
  • D. Vùng ánh sáng tím.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\lambda =\frac{c}{f}=3.10^{-7}m\).

  → Bức xạ này thuộc vùng tử ngoại của thang sóng điện từ.

  → Chọn A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC