YOMEDIA
NONE

Cho mạch điện như hình,có R1=14Ω; R2=8Ω; R3=24Ω; dòng điện đi qua R1 có cường độ là I1=0,4A

a. Tính cường độ dòng điện I2, I3 tương ứng đi qua các điện trở R2 và R3.

b. Tính các hiệu điện thế UAC; UCB và UAB.
Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a)

  Mạch gồm: \(R_1\) nt [\(R_2\)//\(R_3\)]

  Ta có:

  \(\dfrac{1}{R_{23}} = \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3} =\dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{24} \\\Rightarrow {R_{23}} = 6\Omega \)

  \(R_{tđ}= R_1 + R_{23} = 14 + 6 = 20Ω\)

  Do \(R_1 nt R_{23}\) 

  nên \( I_1 = I_{23} = 0,4A\)

  \(U_{23} = I_{23} .R_{23}= 0,4.6 = 2,4V\\⇒ U_{23}= U_2= U_3 = 2,4 V\)  (do \(R_2 // R_3\))

  \({I_2} = \dfrac{U_2}{R_2} = \dfrac{2,4}{8} = 0,3{\rm{A}};\\{I_3} = \dfrac{U_3}{R_3} = \dfrac{2,4}{24} = 0,1{\rm{A}}\)

  b)

  \(U_{AB} = I.R = 0,4.20 = 8V\)

  \(U_{AC}= I_1.R_1 = 0,4.14 = 5,6V\)

  \(U_{CB}= I_{23}.R_{23} = 0,4.6 = 2,4V\)

    bởi Meo Thi 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON