YOMEDIA
NONE

Cho mạch điện có sơ đồ sau, trong đó có các điện trở \({R_1} = 9\Omega ;{\rm{ }}{R_2} = 15\Omega ;{\rm{ }}{R_3} = 10\Omega \); dòng điện đi qua R3 có cường độ là I3=0,3A.

a. Tính các cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng đi qua các điện trở R1 và R2.

b. Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch AB.
Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) Điện trở tương đương của R2 và R3:

  \({R_{23}} = \dfrac{{{R_2}{R_3}}}{{{R_2} + {R_3}}}= \dfrac{15.10}{15+10}=6\Omega \)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu\( R_3\)  :\( U_3 = I_3.R_3= 0,3.10 = 3V\)

  =>\( U_{23} = U_2 = U_3 = 3V (vì R_2 // R_3)\)

  Cường độ dòng điện qua \(R_2\): \({I_2} = \dfrac{U_2}{R_2} = \dfrac{3}{15} = 0,2A\)

  Cường độ dòng điện qua \(R_1\): \(I = I_1= I_2 + I_3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A\)

  b) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là:

  \(U_{AB} = I.R = I(R_{23}+R_1) = 0,5(6+9) = 7,5V\)

    bởi Bao Nhi 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON