YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 203 SGK Vật lý 11

Giải bài 10 tr 203 sách GK Lý lớp 11

Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

a) Xác định điếm cực cận và cực viễn.

b) Tính độ tụ của thâu kính phải mang (cách mắt 2cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25cm không điều tiết.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 Mắt bình thường về già vẫn có điềm cực viễn ở vô cùng (Cv = oo).

Tiêu cự của thấu kính mắt khi điều tiết tối đa là f = 1/D = 1m. Vậy khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt là OCc  = 1m.

Câu b:

Ta có OCv = \(\infty\) và OCc = 100cm. Khi đeo kính đế nhìn rỏ vật cách mắt 25cm mà không điều tiết thì ảnh của vật qua kính phải ở vô cực.

Sơ đồ tạo ảnh: \(S\overset{0_\infty }{\rightarrow}S'\) ở \(\infty\)

Trong đó S là vật sáng cần nhìn, OK là quang tâm của kính.

Gọi d và d’ lần lượt là khoảng cách từ S và S’ đến kính OK.

Với: \(d = OKS = OS - OOK = 25-2 = 23cm\) và \(d’ = -OKS’ =\infty\) Suy ra tiêu cự của kính f = d = 23cm

Đô tụ của kính: \(D = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,23} \approx 4,35dp.\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 203 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON