YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 203 SGK Vật lý 11

Giải bài 8 tr 203 sách GK Lý lớp 11

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

O: Quang tâm của mắt;

V: điểm vàng trên màng lưới.

Quy ước đặt:

1: Mắt bình thường về già;

2: Mắt cận;

3: Mắt viễn.

Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1 và 3

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 8

  • Mắt thường về già ( mắt lão) hay mắt viễn thị phải đeo thấu kính hội tụ.

⇒ Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 203 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON