YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.5 trang 86 SBT Vật lý 11

Bài tập 31.5 trang 86 SBT Vật lý 11

Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết :

D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D2 : Mắt cận ; D3 : Mắt viễn

Coi khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến võng mạc là như nhau. So sánh các độ tụ này ta có kết quả nào ?

A. D1 > D2 > D3.      B. D2 > D1 > D3.

C. D3 > D1 > D2.      D. Một kết quả khác A, B, C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.5 trang 86 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF