YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11

Bài tập 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11

Mắt của một người có điểm cực viễn và cực cận cách mắt lần lượt là 0,5 m và 0,15 m.

a) Người này bị tật gì vể mắt ?

b) Phải ghép sát vào mắt thấu kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn thấy vật đặt cách mắt 20 m không điều tiết ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì CV là thật (trước mắt); OCV ≠ ∞ → Mắt cận.

b)  

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \frac{1}{{{f_k}}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{{2000}} - \frac{1}{{50}}\\ \Rightarrow {f_k} = \frac{{50.2000}}{{ - 1950}} = - 51,3cm \end{array}\\ {{D_k} = \frac{1}{{{f_k}}} = - \frac{1}{{0,513}} \approx 1,95dp} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.14 trang 88 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF