YOMEDIA

Bài tập 3 trang 253 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 253 SGK Vật lý 11 nâng cao

Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1mm (Hình 50.5).

bài 50 mắt SGK Vật lí 11 Nâng cao

Đưa tờ giấy ra xa mắt dần cho đến khi thấy hai vạch đó như nằm trên một đường thẳng. Xác định gần đúng khoảng cách từ mắt đến tờ giấy và suy ra năng suất phân li của mắt mình. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: AB = 1 (mm)

Đối với mắt bình thường thì góc trông \(\alpha  = {\alpha _{min}} = {\rm{ }}{3.10^{ - 4}}rad\)

Suy ra khoảng cách từ mắt người bình thường đến vật AB là:

\(\begin{array}{l} \tan \alpha = \frac{{AB}}{l}\\ \Rightarrow l = \frac{{AB}}{{\tan \alpha }} = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{{{3.10}^{ - 4}}}} \approx 3\left( m \right) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 253 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA