YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11

Bài tập 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11

Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn Cv được tạo ra tại đâu ?

A. Tại điểm vàng V.

B. Trước điểm vàng V.

C. Sau điểm vàng V.

D. Không xác định được vì không có ảnh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn Cv được tạo ra tại trước điểm vàng V. 

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.4 trang 86 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF