Bài tập 1 trang 208 SGK Vật lý 11

Giải bài 1 tr 208 sách GK Lý lớp 11

Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao? Định nghĩa số bội giác.

Gợi ý trả lời bài 1

 • Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.

  • Nó bổ trợ cho mắt  trong việc quang sát các vật nhỏ.

  • Có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo, lớn hơn vật và nằm trông giới hạn  nhìn thấy rõ của mắt.

Định nghĩa số bội giác

 • Số bội giác là đại lượng đặc trưng cho các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, được xác định bằng thương số giữa góc trông ảnh qua dụng cụ quang học và góc trông trực tiếp vật

\(G=\frac{\alpha }{\alpha _0}=\frac{tan\alpha }{tan\alpha _0}\)

 • Trong đó

  • \(\alpha\): góc trông ảnh qua dụng cụ quang học (thấu kính)

  • \(\alpha _0\): góc trông vật có giá trị lớn nhất được xác định trong từng trường hợp

  • Đối với góc trông nhỏ \(tan\alpha \approx \alpha ; tan\alpha_0 \approx \alpha_0\).

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 208 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
 • May May

  Một kính lúp có số bội giác G =1,5cm . Hay xác định f

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Người ta dùng hai kính lúp có số bội giác lần lượt là 5X và 10X để quan sát một vật nhỏ

  a) Tính tiêu cự của hai kính lúp trên ?

  b) Lính nào sẽ cho hình ảnh của vật cần quan sát rõ nhất hơn ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời