YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 208 SGK Vật lý 11

Giải bài 1 tr 208 sách GK Lý lớp 11

Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao? Định nghĩa số bội giác.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

 • Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.

  • Nó bổ trợ cho mắt  trong việc quang sát các vật nhỏ.

  • Có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo, lớn hơn vật và nằm trông giới hạn  nhìn thấy rõ của mắt.

Định nghĩa số bội giác

 • Số bội giác là đại lượng đặc trưng cho các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, được xác định bằng thương số giữa góc trông ảnh qua dụng cụ quang học và góc trông trực tiếp vật

\(G=\frac{\alpha }{\alpha _0}=\frac{tan\alpha }{tan\alpha _0}\)

 • Trong đó

  • \(\alpha\): góc trông ảnh qua dụng cụ quang học (thấu kính)

  • \(\alpha _0\): góc trông vật có giá trị lớn nhất được xác định trong từng trường hợp

  • Đối với góc trông nhỏ \(tan\alpha \approx \alpha ; tan\alpha_0 \approx \alpha_0\).

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 208 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF