ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 32.5 trang 90 SBT Vật lý 11

Bài tập 32.5 trang 90 SBT Vật lý 11

Một kính lúp có ghi 5x trên vành của kính. Người quan sát có khoảng cực cận OCc = 20 cm ngắm chừng ở vô cực để quan sát một vật.

Số bội giác của kính có trị số nào ?

A. 5.     B. 4.    

C. 2.     D. Khác A, B, C. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số bội giác của kính có trị số 4

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.5 trang 90 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1