YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.8 trang 90 SBT Vật lý 11

Bài tập 32.8 trang 90 SBT Vật lý 11

Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm.

a) Xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ một vật ở xa vô cùng không điều tiết.

b) Khi đeo kính, người này có thể đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 20 cm (mắt sát kính). Hỏi điểm cực cận của mắt cách mắt bao xa ?

c) Để đọc được những dòng chữ nhỏ mà không phải điều tiết, người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt sát mắt. Khi đó phải đặt trang sách cách kính lúp bao nhiêu? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) fk = - OCv = - 50cm = - 0,5m 

→ Dk = 1/fk = -2dp

b) 

\(\begin{array}{l} \frac{1}{d} - \frac{1}{{O{C_C}}} = \frac{1}{{{f_k}}}\\ \Rightarrow O{C_C} = \frac{{50.20}}{{70}} \approx 14,3cm \end{array}\)

c) d’ = - OCv = - 50cm

\(\begin{array}{l} \frac{1}{d} - \frac{1}{{O{C_V}}} = \frac{1}{{{f_l}}}\\ \Rightarrow d = \frac{{50.5}}{{55}} \approx 4,55cm \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.8 trang 90 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON