YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.3 trang 89 SBT Vật lý 11

Bài tập 32.3 trang 89 SBT Vật lý 11

Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở điểm cực cận không phụ thuộc (các) yếu tố nào?

A.(1)                B.(3).

C. (2) + (3).     D. (2) + (3) + (4). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.3 trang 89 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF