ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 32.3 trang 89 SBT Vật lý 11

Bài tập 32.3 trang 89 SBT Vật lý 11

Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở điểm cực cận không phụ thuộc (các) yếu tố nào?

A.(1)                B.(3).

C. (2) + (3).     D. (2) + (3) + (4). 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.3 trang 89 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1