YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 208 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 208 sách GK Lý lớp 11

Tiếp tục bài 4.

Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực?

A. Dời vật.

B. Dời thấu kính.

C. Dời mắt.

D. Không cách nào.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

  • Công thức tính bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực: \(G_{\infty }=\) = Đ/f. 

  • \(G_{\infty }\)  không phụ thuộc vào khoảng cách từ kính đến mắt  

⇒ Để tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ta có thể dời mắt.

⇒ Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 208 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON