YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 259 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 259 SGK Vật lý 11 nâng cao

Dùng một thấu kính có độ +10 điôp để làm kính lúp.

a) Tính số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực.

b) Tính số bội giác của kính và số phóng đại khi ngắm chừng ở điểm cực cận.

Cho khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất của mắt là 15 cm. Mắt coi như đặt sát kính. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tiêu cự của kính lúp đó là:  \(D =  + 10{\mkern 1mu} {\rm{dp}}{\mkern 1mu}  \Rightarrow f = \frac{1}{{10}} = 0,1\left( m \right) = 10\left( {cm} \right)\)

a) Số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực:

  \({G_\infty } = \frac{D}{f} = \frac{{25}}{{10}} = 2,5dp\)

b)  Khi ngắm chừng ở cực cận, mắt thấy ảnh ảo tại điểm cực cận của mắt: d' = d'c = -OCc = -Đ = -25 cm

Ta có:   

\(\begin{array}{l} d = \frac{{d'f}}{{d' - f}} = \frac{{ - 25.10}}{{ - 25 - 10}} = 7,14\left( {cm} \right)\\ \Rightarrow {G_C} = k = - \frac{{d'}}{d} = - \frac{{ - 25}}{{7,14}} = 3,5 \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 259 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF